ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

  • Pracovní listy
  • Laboratorní práce, samostatná práce
  • Zajímavosti, referáty
  • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              60 b.

– správnost vyplnění            40 b.

– úplnost                             10 b.

– celková úprava                  10 b.

 

 

  • Laboratorní, samostatná práce             30 b.

– sestavení protokolu        5 b.

– vyplnění protokolu             20 b.

– závěry                               5 b.

 

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

 

  • Sebehodnocení                               5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.