Práce v týdnu 30. 3. – 3. 4. 2020

Děkuji za odeslaný pracovní list. Pro vaší kontrolu máte ke stažení správné řešení:

Ke stažení:  Řešení PL měření hmotnosti opakování

Začneme nové portfolio – Měření objemu. Projekt je náročný, hlavně na Vaše matematické dovednosti. Tento týden Vám zadám nový pracovní list do projektu měření objemu. Zatím si původní pracovní listy nestahujte, nejsou určeny pro domácí učení. Některé pokusy doma nevyzkoušíte. Pracovní listy zjednoduším a změním i pokusy. Jakmile pracovní listy připravím ke stažení, budu Vás informovat.

Děkuji a přeji příjemnou práci. 

Mgr. V. Hlinka


 https://youtu.be/4fYqma7ytBU


 

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce, samostatná práce
 • Zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              90 b.

  – správnost vyplnění            30 b.

  – úplnost                                35 b.

  – sestavení protokolu           5 b.

  – vyplnění protokolu           10 b.

  – závěry                                   5 b.

  – celková úprava                   5 b.

   

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

   

  • Sebehodnocení                                 5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.