Obsah a hodnocení žákovského portfolia

zakovske-portfolium

Pracovní listy ke stažení

EKOSYSTÉM – Les (1. pololetí)

pl1-Ekosystemy, spolecenstvo

PL2 – Jednob. organismy – řasy

PL3 – Fotosyntéza

pl4-Mikroskopování

pl5-Mikroskopování zrněnky

pl6-Houby

pl7-Houby s plodnicemi

pl8-Poznávání hub

Atlas hub

pl 9 – Lišejníky

Atlas lišejníků

pl č.10-Mechy

pl č.11-Kapradiny

pl č.12-Přesličky, plavuně

pl č. 13-Jehlicnany klíč

pl č..14 – Jehličnany

pl č.15 Lesni byliny

pl č.16-Listnaté dreviny

PLč.17-Měkkýši

PLč.18-Pavoukovci

PL č.19-Stonožky a mnohonožky

PL č.20-Mravenci

PLč. 21-Ostatní druhy hmyzu

PLč. 22-Obojzivelníci

PLč. 23-Plazi

PLč. 24-Ptáci

PLč. 25-Ptáci 2

PLč. 26- Savci

PL č. 27-Savci 2

PL č.28-Lesní patra

EKOSYSTÉM – Rybník (2. pololetí)

PL1_Vlastnosti vody

PL 2 Břehová zeleň

PL3_Rostliny rybníka 1

PL4_Rostliny rybníka 2

PL5_Řasy

PL6_Mnohobuněčné řasy

PL7_Prvoci

PL9_Žahavci

PL10_Vod. měkkýši

PL11_Kroužkovci ve vodě

PL12_Korýši

PL13_Ostatní korýši

PL14_Vodouch stříbřitý

PL15_Hmyz

PL16_Ostatní hmyz žijící ve vodě

PL17_Ryby kapr obecný

PL18_Ryby chov

PL19_Obojzivelníci

PL20_Plazi ve vodě

PL21_Ptáci ve vodě

PL22_Savci ve vodě

Témata k ústnímu projevu

zrněnka, fotosyntéza, dýchání, houby

 

Termíny testů

18.11. – Test -Výtrusné rostliny

PL č. 10, 11, 12

NEZAPOMEŃTE NA POZNÁVAČKU VIZ  PRACOVNÍ LISTY A UČEBNICE!!

Termíny kontroly portfolií

 4.11. – 1. kontrola portfolia (požadavky viz. úvodní strana portfolia)