8. A

2. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení)

Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz

 

 

 

8. V

4. 6. 2021 Test Ohmův zákon + portfolio (včetně referátu a sebehodnocení)

Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 8. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce
 • Samostatná práce – zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení
 • Testy

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • Pracovní listy                                                          50 b.

– správnost vyplnění                 30 b.

– úplnost                                       10 b.

– celková úprava                           10 b.

 

 • Laboratorní práce , referáty                     30 b.

– sestavení protokolu                 5 b.

– vyplnění protokolu, závěry     25 b.

 

 • Referáty                                                          10 b.
  aktuality

 

 • Sebehodnocení                                             10 b.

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny a budou nehodnoceny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.

 

Slíbené video o Archimédovi 🙂  ZDE

 

Přehled veličin a vzorců

Fyzika 7. ročníku – opakování:

Mechanika kapalin – Pascalův zákon

Mechanika kapalin – Archimédův zákon

Mechanika plynů

Světelné jevy

 

Videa k tématu Změny skupenství:

 1. Pokus závislosti teploty varu na tlaku
 2. Pokus – zmrzlá voda
 3. Sublimace
 4. Závislost bodu varu na vnějším tlaku