INFORMATIKA

Zadání úkolu na období 18. 3. – 7. 4. 2020
Zadání 6.AV IF
Hardware_Software

Hotové práce mi vyfotografujte a následně zašlete (do 7. 4.) na e-mailovou adresu:  stochlova@zsnalise.cz
Tvoření zdar a zdraví celé rodině přeje MgA. Martina Šotková (Štochlová)