Vzhledem k uzavření škol se budou talentové zkoušky do výtvarné třídy 6.V a doplňující zkoušky do třídy 7.V konat v mimořádném režimu.

ZADÁNÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Prosím ukázky jsou jenom informační – jak vypadá zadaná výtvarná technika. Vždy zaplňte celou plochu. Nepoužívejte k práci pravítko.

ZAPLNÍTE VŽDY CELOU PLOCHU ČTVRTKY. U KAŽDÉHO ZADÁNÍ.

Splníte všechna tři zadání:

1. zadaná práce

2. zadaná práce

3. domácí práce

Vedle práce přilož pravítko, aby byla možná kontrola velikosti použité čtvrtky. Požadovaná velikost čtvrtky je A2.

Práci nafoť a pošli elektronicky do 14. 5. 2020 (včetně) pod svým jménem na e-mailovou adresu jirouskova@zsnalise.cz

V e-mailu do předmětu napiš – Talentové zkoušky 2020 a své příjmení.

(Na poslání prací lze použít i ÚSCHOVNU)

Přijaté práce budou potvrzeny a bude Vám vygenerováno vaše identifikační číslo. Tato čísla jsou potřebná k uveřejnění výsledků talentových zkoušek na stránkách školy.

 

Talentové zkoušky 2020: 

Přihláška ke stažení do 6.třídy: Přihláška do 6. třídy

Přihláška ke stažení do 7.třídy: Přihláška do 7. třídy

Příjem přihlášek do 8. 5. 2020 na adrese školy ZŠ Na Líše 16, Praha 4, 141 00 nebo na e-mailové adrese skola@zsnalise.cz

Kontakt: telefon – 241480693


ORGANIZACE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro vytvoření výběrové výtvarné třídy 6. V a také doplňující zkoušky do výtvarné 7. třídy budou  v letošním školním roce probíhat mimořádně ELEKTRONICKY.

Dne 9. 5. 2020 bude na stránky školy do záložky Výtvarné třídy umístěno zadání talentových zkoušek. Práce budou zadány na čtvrtky velikosti A2 a budou zaměřeny na práci s barvou a schopnost vést linii. Vedle práce je potřeba přiložit pravítko, aby byla možná kontrola velikosti použité čtvrtky.

Nafocené práce budou odesílány do 14. 5. 2020 opět elektronicky na mailovou adresu: jirouskova@zsnalise.cz

Na stejnou adresu bou zasílány i domácí práce, které budou součástí talentových zkoušek. Je samozřejmě možné přiložit i fotografie.

Zaměřte se na fotografické cykly po třech fotografiích například na téma – Ticho, Rytmus, Setkání, Linie, Zátiší, Tvář, Světlo, Odraz, Setkání s barvou.  Orientujte se hlavně na monochromatickou fotografii (černobílá, sépie..).

Není podmínkou pracovat s fotoaparátem, dnešní telefony fotí také velmi dobře.

Součástí domácí práce mohou být i kresby, malby, grafika…., které  nafotíte a také pošlete jako domácí práce elektronicky.

To vše se dobře označené a popsané bude zasílat spolu se zadanou prací.

Formát bude ovlivněn možnostmi elektronické pošty. Minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů.

Minimální počet prací bude 10 maximální pak 20.