Zadání práce 25.5. – 29.5.2020

Dobrý den, v zeměpisu pro 6. ročník nám zbývá poslední část, což je nejmenší kontinent na Zemi, Austrálie a Oceánie.

Tentokrát k seznámení s tématem využijeme výukové video, které najdete na následujícím odkazu:

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=3847

Stejně jako u Afriky, také tentokrát se nejdříve zaměříme na přírodní podmínky tohoto regionu.

Vezměte si, prosím, k ruce atlas a pojmy zmíněné ve videu si najděte v atlase.

Po zhlédnutí videa si přečtěte následující text, který nám téma shrne a ještě jednou zopakuje.

Austrálie – přírodní podmínky

POLOHA

 • Austrálie a Oceánie samostatný světadíl
 • Velká odlehlost od ostatních kontinentů
 • V Austrálii žije více než 20 milionů obyvatel

HRANIČNÍ BODY

 • Sever mys York
 • Jih Jihovýchodní mys
 • Východ mys Byron
 • Západ Příkrý mys

Australské břehy omývá Tichý a Indický oceán

Na severu vybíhají dva poloostrovy – Yorský a Arnhemská země

Oceánii tvoří:

 • MELANÉSIE – NOVÁ Guinea, Šalamounovy ostrovy, Nové Hebridy, Nová Kaledonie, Fidži
 • MIKRONÉSIE – Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy, Nauru
 • POLYNÉSIE – Plavecké, Přátelské, Cookovy, Společenské ostrovy

POVRCH

 • Austrálie se vyvíjela v dávné minulosti po dlouhou dobu samostatně a nezávisle na ostatních kontinentech
 • Leží na indicko-australské litosférické desce
 • Povrch Austrálie můžeme rozdělit do 3 zákl. oblastí: Západoaustralskou tabuli, Středoaustralskou pánev a Východoaustralské pohoří

POHOŘÍ

 • Po Evropě nejnižší nadmořská výška
 • Nejvyšší hora: Puncak Jaya 5030 m.n.m.
 • Největší ostrov: Nová Guinea
 • Nejvysšší činná sopka: Mauna Loa

PODNEBÍ

 • Austrálie je nejsušším světadílem
 1. Tropické aridní (suché, horké) vnitrozemí

– více než 2/3 celé Austrálie

– 54% území- bezodtoké

– pouště a polopouště (Velká Písečná p., Velká Viktoriina p.) přecházejí  v savany- nedostatek pitné vody →

Artézská pánev- zdroj vody pro města

 

 1. Monzunová oblast na severu

– Yorský poloostrov, Arnhemská země

– humidní klima= vlhké a teplé

 • tropické deštné pralesy
 • mangrovové porosty- bažinaté lesy na pobřeží moře
 • vlhké savany
 1. Mírné východní pobřeží

– nejpříznivější klimatické podmínky→ nejvíce osídlená oblast

– nejvíce srážek v létě díky pasátům- od obratníků na rovník

 1. Mírné jihozápadní pobřeží

– mírné vlhké podnebí

– převaha zimních dešťů

– Perth, Adelaide

Ostrov Tasmánie leží v mírném pásu. SV Austrálie- střetávají se monzuny a pasáty

VODSTVO

 • Více jak polovina pevniny představuje bezodtoké oblasti, které nemají spojení se světovým oceánem
 • Kvůli nedostatku srážek má Austrálie jen malé vodní toky.
 • Nejvýznamnější systém vytváří řeka Murray se svým přítokem Darling.
 • Vodní toky jsou závislé na srážkách, kterých je málo, tak řeky často vysychají= creeky.
 • Největším australským jezerem je Eyreovo jezero- slané a bezodtoké.

ROSLTINSTVO

 • Svérázný charakter – výsledek dlouhodobé izolace kontinentu
 • 75% druhů má Endetický charakter
 • Rostlinné pásy od S k J:- tropický deštný les- Savany- Polopouště a pouště- Subtropické lesy

Flora Oceánie – převládají palmy a tropické deštné lesy

Nejvíce druhů má Melanésie

ŽIVOČIŠSTVO

 • Kontinent představuje samostatnou australskou oblast
 • Fauna je chudá a velmi odlišná od ostatních kontinentů
 • Přerušení pevninského mostu mezi Austrálií a Asií od druhohor znemožnilo příchod vyšší ch savců
 • 85% endemických druhů

 

OCEÁNIE

 • Oceánie je tvořena velkým počtem drobných ostrovů rozptýlených v tropickém a subtropickém pásu Tichého oceánu
 • Hospodářský význam Oceánie spočívá především v plantážním pěstování kokosové palmy, cukrové třtiny a ananasu
 • Těžba mědi (Nová Guinea), Niklu (Nová Kaledonie)
 • Cestovní ruch je pro řadu ostrovů hlavním zdrojem příjmů.

MELANÉSIE (= tzv Černé ostrovy)

 • Ostrovy tvoří pás na S a V Austrálie – Nová Guinea, Bismarckovo souostroví, Šalamounovy ostrovy, Nové Hebridy, Nová Kaledonie, Rádži, Nový Zéland
 • společným znakem ostrovů je kontinentální původ
 • Leží na Indoaustralské litosférické desce →hornaté ostrovy se sopečnou činností
 • Nový Zéland – sopečná aktivita a termální prameny→ geotermální • elektrárny, vytápění bytů
 • Původní obyvatelé – Maorové
 • Největším městem je Auckland, hl. město je

MIKRONÉSIE (Drobné ostrovy)

 • v západní části Tichého oceánu, na sever od rovníku
 • Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy
 • korálové ostrovy= atoly

POLYNÉSIE (Mnohoostroví)

 • nejvíce rozptýlené na největší ploše
 • Havajské o., Cookovy o., Velikonoční ostrov, Společenské o.
 • sopečný původ
 • díky úrodným půdám bohatá vegetace

 

Do pracovního sešitu si udělejte cvičení 2 na straně 19.

Děkuji Vám za spolupráci

Zdeněk Rom