Zadání práce ze zeměpisu 6.A na týden: 27.4. – 30.4.2020

Dobrý den, v následujícím týdnu se ještě budeme věnovat střední Africe.

Je to region, který se potýká s řadou problémů.

Stejně jako severní Afriku, také tuto část si můžeme rozdělit na dvě části:

  1. oblast Sahelu
  2. oblast tropů

Střední Afrika-oblast Sahelu, pracujte s učebnicí.

  1. Najdi v učebnici co to je SAHEL(str.25)
  2. K čemu slouží po staletí savany SAHELU(str. 26)
  3. Co se stalo v roce 1973(str.26)

Střední Afrika-oblast tropů, použijte učebnici

  1. Popiš den v tropickém deštném lese(str. 28)
  2. Najdi v atlase nebo v učebnici některé státy ve střední Africe(alespoň 6)
  3. Jaká zvířata žijí v této oblasti? Střední Afrika

 

Střední Afrika

  1. Jaké suroviny se vyváží ze středoafrických zemí? Uveď několik příkladů str. 29(oranžový rámeček)
  2. Před čím utíkají lidé z této oblasti?(str. 29 žlutý sloupek dole)

atlase si najděte pro zajímavost některá velká města v tomto regionu, jejich výslovnost je někdy velmi obtížná. 5 příkladů si vypište do sešitu.

Přeji klidné a pohodové dny

Zdeněk Rom