Plán třídy 2018/2019

Plán třídního učitele 9.V 2018-2019

Třídní učitel: Mgr. Zdeněk Rom
E-mail: rom@zsnalise.cz

 

 

 

 

Fyzika 9. trída

Přírodopis 9. třída

Chemie 9. třída

Dějepis 9. ročník 


Archiv

Domácí úkoly 7.V


 Plán akcí 7.V


 Zeměpis 7.V

Fyzika 8. ročník

Matematika

Fyzika 8. třída