Skupina paní uč. Ondříčkové

 ÚKOLY  30.3. – 3. 4.

Vypracovat do sešitu Exercise book:

1)  Nadpis: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (The UK) + Datum
 Pod nadpis + doplnit: The UK consist of ……. countries. They are:  ………………  ……………………..  ……………………….. and  ……………………. The capital city is …………. where the river……………….. flows. In Scotland we can find the highest mountain called ……………………… and a very deep lake called ……………………. Maybe the ………………………. lives there in the lake.

2) Book 57/5  Znovu poslechnout podle www.oup.com/elt/project + přečíst nahlas někomu z rodiny nebo alespoň nahlas sám sobě 
    Book  57/7 do sešitu odpovídat celými větami  např.: 1 The Uk is short for The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3) Nadpis: Comparative adjectives(Druhý stupeň přídavných jmen)
Pod to: 59/4b – vypracovat tabulku (NÁPOVĚDA  short vowel = krátká samohláska, consonant = souhláska, syllable = slabika)
Pod tabulku cv. 59/5 a  cv. 59/9

4) Vše co jste do sešitu napsali si ještě jednou NAHLAS  přečtěte.

5) Vypracovaný sešit vyfotit a poslat mi mailem ke kontrole do pátku 3.4. 2020 do 12h!!

P.S. Průběžně si vypisujte a učte se slovíčka 

 

Skupina Heleny Čermákové

27. 3. 

Vážení rodiče,

děkuji všem za snahu a práci v nelehkých podmínkách.
Posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

učebnice str. 48 přečíst (poslech), cv. 1 do šk. seš., str. 49/2 do šk. seš.

AB (pracovní sešit) str. 76/ 4.4 přeložit 2 věty do šk. seš., AB 38/1, 2, 3

 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA – UČÍ SE NADÁLE PRŮBĚŽNĚ:
be, have, bite, forget, take, get, lose, fall, break, leave, feel, steal, do, go, hurt, read, put, find, drive, sleep, write, say, eat, bring, buy, can, become, see, swim, feed, come, speak, run, cut, make, win, build, keep, know, sit, choose, wear, meet, give, tell, spend, drink, hear, blow, draw

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín:  3. 4.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia. 

20. 3. 

Vážení rodiče,
posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

učebnice s. 46 přečíst (využít poslech na webu), do šk. seš. cv. 1b

AB 75 zopakovat si pravidla, AB 36/ 1,2,3

Učebnice s. 47/3a,b do šk. seš., AB 37/6

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA – UČÍ SE NADÁLE PRŮBĚŽNĚ:
be, have, bite, forget, take, get, lose, fall, break, leave, feel, steal, do, go, hurt, read, put, find, drive, sleep, write, say, eat, bring, buy, can, become, see, swim, feed, come, speak, run, cut, make, win, build, keep, know, sit, choose, wear, meet, give, tell, spend, drink, hear, blow, draw

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín: 27. 3.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia.

18. 3.

Vážení rodiče,

Dnes Vám pro Vaše děti zasílám inspiraci k doplňujícímu procvičování: https://www.helpforenglish.cz/

Autoři zde aktuálně nabízejí pomoc žákům při jejich domácí práci. Jedná se o velice kvalitní studijní zdroj.

Následující odkaz nám aktuálně zaslali zástupci vydavatelství OUP s komentářem: „Pod následujícím odkazem naleznete přehledně rozdělené sekce na materiály pro vyučující, pro žáky a také pro rodiče. Průběžně budeme obsah na této stránce doplňovat. Zároveň společně s naší centrálou ve Velké Británii řešíme další možnosti podpory, kterou bychom Vám mohli nabídnout, ať už v online či offline podobě. „

Odkaz: https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=hero-banner&itm_campaign=ww-learn-at-home&cc=cz&selLanguage=cs

V pátek zadám další úkoly.

Přeji všem hlavně zdraví, Helena Čermáková