Skupina paní učitelky   Mgr. Olgy Trumpfheller

učivo od 8.3. do 12.3.: 

opakování učiva, minulý čas průběhový – was, were + sloveso + ing, kombinace minulých časů – prostý a průběhový,

město, památky – člen určitý THE

Zápis do sešitu: kdy používáme THE

  1. Když jsme o dané věci již mluvili
  2. Když je to spojeno se třetím stupněm přídavného jména (př. The biggest, the best atd.)
  3. Když je to řadová číslovka (the first, the second atd.)
  4. Když jsou to muzea, galerie, divadla nebo konkrétní věci jako jedno nádraží, jedna řeka atd.
  5. Když je to spojeno se stranou (to the left, to the right, on the other side atd.)
  6. Když jsou to názvy památek, typu The Tower OF London (neboli dvě podstatná jména vedle sebe)

Online hodiny Teams jako vždy středa a pátek – sledujte kalendář

Hotové práce zasílejte na trumpfheller@zsnalise.cz  – nezasílat, zkontrolujeme společně v online hodině.

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Evy Ondříčkové:   

A Little Garden Flower

A little garden flower is lying in its bed.

A warm Spring sun is shining overhead.

Down came the raindrops, dancing to and fro-

The little flower wakens and then begins to grow.

A Little Seed

A little seed for me to sow, a little soil to make it grow. 

A liitle hole, a little pat, a little wish and that is that.

A little sun, a little shower, a little while  – and then a flower!

 

All Projectbook listening exercises are here: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Skupina paní učitelky   Mgr. Heleny Čermákové

Teams online: středa, pátek viz kalendář

Distanční výuka 12. 4. – 16. 4. 2021

Připravte si slovní zásobu Unit 4D

HW AB 40/1

Opakujte si nepravidelná slovesa

Konzultace možná po předchozí domluvě

Distanční výuka 6. 4. – 9. 4. 2021

Připravte si slovní zásobu Unit 4C užití -body, -thing

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde všechny úrovně učebnice Project včetně poslechů z učebnice (poslech z pracovních sešitů máte na přiloženém CD):

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs