TESTY

středa 27. 11. – test – Pravěk – 2. část (doba bronzová a železná, Keltové, Germáni, Slované) 

středa 4. 12. – test pojmy – uč. str. 31 + 55

pátek 13. 12. – test – úvod do starověku, Mezopotámie 

 

pátek 15. 11. – test pojmy – učebnice str. 42

pátek 1.11. – test – Pravěk – 1. část (periodizace pravěku, lovci a sběrači, lidé v době ledové, zemědělci a chovatelé dobytka) 


Zápis