Úkoly z dějepisu – do 29. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitoly – Řecko-perské války a Athény v době Periklově (str. 83- 85) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  

 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě –  27/22, 25 – vypracovanou stránku vyfoťte a pošlete mi ji do 29. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.

 


Zápis – přepsat do sešitu (ve škole proběhne kontrola) 

               ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY

– 499 př. n. l. – Perská říše utlačuje maloasijské Řeky => povstání  – v čele městský stát Milétos + pomoc Athén

                        => prohra –  Milétos vypleněn + záminka pro tažení do Řecka

 

– 1. řecko-perská válka – 490 př. n. l. – bitva u Marathónu

        – perský král Dareios I.   X   athénský vojevůdce Miltiadés

          => vítězství Řecka

 

– 2. řecko-perská válka – 480 př. n. l. – bitva u Thermopyl

        – perský král Xerxes I.   X    spartský král Leonidas

        – soutěska mezi horami a mořem -> zrada Sparťanů

          => drtivá porážka Řeků

      – 480 př. n. l. – bitva u Salamíny – námořní bitva => vítězství Řeků

      – 479 př. n. l. – bitva u Plataj => porážka Peršanů

=> celkové vítězství Řeků nad Peršany

 

478 př. n. l – založen námořní vojenský spolek  – v čele Athény

       – vydržování spolkového loďstva

 

 449 př. n. l. – uzavřen mír s Perskou říší

 • perské válečné lodě nesmí do Egejského moře
 • maloasijská řecká města získala nezávislost
 • stažení perského vojska od maloasijského pobřeží

 

Důsledky válek pro Řecko:

 • prokázání vyspělosti Řeků
 • růst moci vojenských velitelů (=stratégů)
 • rozvoj Athén, růst mocenského postavení

 

Athény za Perikla (2. pol. 5. stol. př. n. l.)

Perikles

– nejvýznamnější úředník v Athénách

– řada změn:

 • zavedení platu pro úředníky => úředníkem může být každý občan, nejen bohatý => vrchol athénské demokracie
 • stavební rozvoj -> stavba opevnění

                                       -> obnova chrámů  

                                       -> postaven Parthenón = chrám na Akropoli

 • Athény – kulturní centrum

                        -> náboženské slavnosti

                        – > rozvoj divadla

=> celkový rozkvět a růst moci Athén

 
Úkoly z dějepisu – do 22. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitoly – Sparta, Athény (str. 81- 83) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  (Každý si najděte, kde jste při hodině naposledy skončili. Dala jsem vám sem i Antické Řecko, aby nikomu nic nechybělo ;-))  
 • překreslit do sešitu politický systém Sparty a Athén (viz zápis) 
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 26/17, 18 a 27/20, 21 – vypracované stránky vyfoťte a pošlete mi je do 22. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.
TESTY

středa 11. 3. – test – Starověké Řecko (Řecko – úvod, Kréta, Mykénské období, Homérské období, Antické Řecko)

středa 26.2. – test – Starověký Egypt