TESTY

pátek 10.1. – test – Palestina, Indie, Čína

 

 

pátek 13. 12. – test – úvod do starověku, Mezopotámie 

středa 27. 11. – test – Pravěk – 2. část (doba bronzová a železná, Keltové, Germáni, Slované) 

středa 4. 12. – test pojmy – uč. str. 31 + 55

pátek 15. 11. – test pojmy – učebnice str. 42

pátek 1.11. – test – Pravěk – 1. část (periodizace pravěku, lovci a sběrači, lidé v době ledové, zemědělci a chovatelé dobytka) 


Zápis – přepsat do sešitu + vypracovat domácí úkol

Palestina

  • oblast obydlená Židy -> věří v jednoho boha (= monoteismus)
  • od Boha – Desatero přikázání -> obsaženo ve Starém zákoně
  • král – David a moudrý Šalamoun
  • D.Ú. – (Desatero božích přikázání)