Výuka během karanténního opatření:

Z webových stránek třídy si stáhněte pracovní listy na procvičení hmotnosti (pozor, nelekněte se, zadání je v angličtině, ale věřím, že to zvládnete) 🙂

Pracovní listy: Hmotnost, Hmotnost 2, Hmotnost 3
Vypracované listy mi, prosím,  oskenujte a pošlete ke kontrole do pátku 3. 4. 2020 elektronickou poštou. ​

 

S pozdravem

Tereza Smejkalová

 

. . 2020 Test –   + portfolio

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 6. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

 

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce
 • Samostatná práce – zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení
 • Testy

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

 • Pracovní listy                                                          50 b.

– správnost vyplnění                 30 b.

– úplnost                                       10 b.

– celková úprava                           10 b.

 

 • Laboratorní práce , referáty                     30 b.

– sestavení protokolu                 5 b.

– vyplnění protokolu, závěry     25 b.

 • Referáty                                                          10 b.
  aktuality

 

 • Sebehodnocení                                             10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny a budou nehodnoceny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.