On-line hodiny budou vždy v pondělí 3. vyuč.hodinu v Teams, sledujte kalendář na Teams

skupina J. Tvrzníková 7. A,V

Termíny pro on-line distanční výuku od 2.11. jsou:
Nj – Po 3.h
Práce do 18.4.
Opakování číslovek
učebnice str. 48/3
slovní zásoba  L4 – vypsat
Práce do 12.4.
učebnice str. 43, 44 – číst s porozuměním, vypsat sloví zásobu
V případě potřeby je po domluvě možná konzultace.
Zjednodušený zápis z hodin najdete na Teams 🙂
tvrznikova@zsnalise.cz

NJ – skupina T. Smejkalová – 7. A, V

On-line hodiny budou od pondělí 4. 1. 2021 vždy v 9:55 h v Teams. 

Práce od 12. 43. do 19. 4. 2021
PS: strana 38/ cvičení 14 a strana 39/ cvičení 15
Učebnice: strana 41/ cvičení 14 (do sešitu) a cvičení 15 – do učebnice tužkou
zopakovat si časování slovesa HABEN
Slovíčka lekce 3

V případě nejasností mě kontaktujte na smejkalova@zsnalise.czNJ – skupina D. Džisová – 7. A, V

On-line hodiny budou od pondělí 18. 1. 2021 vždy 3. vyučovací hodinu, sledujte kalendář v Teams. 


Úkoly od 12. 4. 2021

ÚKOLY:

PS:  str. 23/ cv. 3

Poslat do 18. 4. na email dzisova@zsnalise.cz

 

Na pondělní (19. 4.) online hodině zkouším slovní zásobu 2. lekce (slovní zásoba ze strany 25 – 27) + rekace formou odpovědí na jednoduché otázky(př. Wo wohnst du?…)

 

!!! PROCVIČOVAT (probranou gramatiku)!!!, přehled gramatiky najdete ve vašem PS

1) Přivlastňovací zájmeno MEIN/MEINE

z učebnice str. 26 – tabulka gramatiky – zapsat do sešitu + barevně provést tento záznam der = mein, die = meine, das = mein