Chemie 8. třída 17/18

Chemie 8. třída 17/18 2018-02-21T14:39:29+00:00

Aktuálně probírané učivo

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

 Použité pojmy v projektu:

 • atom – proton, neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva
 • iont – kation, anion
 • molekula
 • prvek
 • sloučenina
 • periodická soustava prvků – periodický zákon
 • značka
 • protonové číslo
 • kovy
 • nekovy
 • chemická vazba – nepolární, polární, iontová

Pracovní listy ke stažení:

PL 1 Částicové složení látek

PL 2 Chemické prvky

PL3 Periodická tabulka

PL4 Vznik chemické vazby

PL5 Molekuly a chemické sloučeniny, chemické vzorce

PL6 Druhy chemických vazeb

PL7 Ionty


Termíny testů, odevzdávání portfolií 

 8. A 

5. 3. test značky celá PSP, pouze na jedničky

28. 2. test značky I. B – VIII. B

26. 2. test značky I. B – VIII. B, pouze na jedničky

21. 2. test PL 1 částicové složení látek

19. 2. test značky I. A – VIII. A

14. 2. test značky III. A – VIII. A

31. 1. test značky III. A – VIII. A, pouze na jedničky

29. 1. značky I. A a II. A

15. 1. test voda, vzduch + odevzdávání portfolií

22. 11. test – Oddělování složek ze směsí

 25. 10. – test směsi, PL 1 – 3 + odevzdávání portfolií

8. V 

9. 2. test značky I. a VIII. B

7. 2. test značky I. a VIII. B pouze na jedničky

2. 2. test značky III. a VIII. A

28. 2. test značky III. a VIII. A pouze na jedničky

21. 2 test značky I. a II. A

16. 2. test značky I. a II. A pouze na jedničky

14. 2. test voda, vzduch + portfolio (od oddělování složek ze směsí – PL 4 až konec projektu)

31. 1. Odevzdání laboratorní práce č. 4

5. 1. test výpočty složení roztoků, PL č. 5 a 6

1. 12. – test oddělování složek směsí, PL 4 + odevzdávání lab. protokolů destilace a filtrace


 Probrané učivo

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek

PL 1- 3 směsi

PL 4 oddělování složek ze směsí

Laboratorní práce č.1 – filtrace.doc

Laboratorní práce č. 2 – destilace

Laboratorní práce č. 3 – chromatografie

PL 5 vyjádření složení roztoků

PL 6 hmotnostní zlomek procvičování

PL 7 – Voda

Laboratorní práce č. 4 – princip čistírny odpadních vod

PL 8 – Vzduch

 


Žákovské portfolio 8.ročník