Třídní učitelka: Mgr. Jana Englická

Kontakt: englicka@zsnalise.cz


AKTUALITY 2019 – 2020

 • Členská schůze v jídelně školy 17,30; Třídní schůzky ve třídách 18,00 – 18. 9.


PLÁN AKCÍ:

  Září:

 • Rozjezd třídy –  seznámení se školním řádem
 • Členská schůze v jídelně školy 17,30; Třídní schůzky ve třídách 18,00 – 18. 9.

Říjen:

 • Volby do žákovského parlamentu 3. 10.

Listopad:

 • Konzultační hodiny 13. 11.

Prosinec:

 • Vánoční trhy: 16 až 18 hod. 4. 12.
 • Mikuláš: 5. 12.
 • Vánoční besídka: 20. 12.

Leden:

 • Konzultační hodiny: 15. 1.

Únor:

 • Jarní prázdniny: 17. 2. – 23. 2.

Březen:

 • Ples: 20. 3.

Duben:

 • Třídní schůzky: 15. 4.

Květen:

Červen:

 • Den dětí: 1. 6.
 • Konzultační hodiny: 10. 6.
 • Atriová slavnost a Svátek sousedů: 25. 6. 16,00 – 18,00

 

Termíny akcí budou doplněny v souladu s potřebami výuky a s ostatními naplánovanými školními akcemi dle ŠVP.


Přírodopis 7. ročník

Dějepis 7. ročník 

Fyzika 7. A

Přírodopis

Matematika 6. A