Distanční výuka pro 8. ročníky – Teams: 

8.V – POZOR ZMĚNA!!!

Ze zdravotních důvodů jsem odvolala on-line hodinu češtiny ve středu 20.1.2021. Páteční hodina zůstává beze změny.

Děkuji za pochopení, Jana Englická

8.A – od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 5. vyuč. hod. (11:55 – 12:40) a pátek 3. vyuč. hod. (9:55 – 10:40)

8.V – od 4.1. 2021 opět pravidelně každou středu 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40) a pátek 4. vyuč. hod. (11:00 – 11:45)

 

Český jazyk – zadání učiva na 2 týdny 11.1. – 22.1. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 22.1.

 

Gramatika

Skladba – souvětí

učebnice str. 45 / 4 a, b – věty napiš do sešitu, doplň do vět interpunkci (čárky), rozliš větu jednoduchou a souvětí, u souvětí rozliš hlavní a vedlejší větu

 

Druhy vedlejších vět

učebnice str. 45 / barevný rámeček – přehledně přepiš do sešitu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZÁPIS DO SEŠITU

Vedlejší věty                                                      Otázky                                                            Spojovací výrazy

——————————————————————————————————————————————————-

Podmětná                                                            kdo, co                                                               kdo, co, že, aby

———————————————————————————————————————————————————

Předmětná                                          pádové otázky (kromě 1. a 5. p.)                                   že, aby, jak

——————————————————————————————————————————————————–

Přívlastková                                               jaký, který, čí                                                            který, jenž, kdo, kde, kdy

——————————————————————————————————————————————————–

Doplňková                                                           jak                                                                     jak, jako

——————————————————————————————————————————————————–

Přísudková                                       vyjadřuje jmennou část přísudku, v hlavní větě pouze spona

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná místní                              kde, kam, kudy, odkud                                               kde, kam, kudy

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná časová                               kdy, odkdy, jak dlouho, jak často                              když, jakmile, až

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná způsobová                           jak, jakým způsobem                                               jak, že

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná měrová                                        do jaké míry                                                             že

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná příčinná                                proč, z jaké příčiny                                   protože, že, poněvadž, jelikož

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná účelová                                 proč, za jakým účelem                               aby, abychom, abyste

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná podmínková                       kdy, za jaké podmínky                                jestliže, -li, kdyby, když

——————————————————————————————————————————————————–

Příslovečná přípustková                                  i kdy                                          ač, ačkoli, třebaže, přestože, byť, i kdyby

                                                                                                                                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ÚKOL: Nauč se zvýrazněné a podtržené spojovací výrazy (z tabulky, kterou sis přehledně přepsal do sešitu) tak, abys je dokázal přiřadit k příslušnému druhu vedlejší věty.

 

učebnice str. 45 / 2 – napiš do sešitu, doplň do souvětí vedlejší větu a zkus určit její druh (využij znalost podtržených a zvýrazněných spojovacích výrazů, popř. otázek – PTÁŠ SE NA VĚTU HLAVNÍ A VĚTOU VEDLEJŠÍ SI ODPOVÍDÁŠ)

učebnice str. 46 / 5 a, b – napiš do sešitu podle zadání

učebnice str. 47 / 6 a – napiš do sešitu podle zadání

 

Sloh

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

 

Vyber si ze dvou témat to, které je ti bližší, a napiš líčení (nezapomeň na personifikace!!)

a) Zimní krajina

b) Léto u moře

Minimální rozsah ½ A4

 

Literatura

Italská renesance

 

ÚKOL: K níže uvedeným autorům si vyhledej a zapiš do sešitu informace z jejich života a názvy jejich děl.

FRANCESCO PETRARCA, GIOVANNI BOCCACCIO, DANTE ALIGHIERI

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 4.1. – 8.1. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 8.1.

 

Gramatika

Skladba – věta jednoduchá a souvětí

učebnice str. 44 / 1 – napiš do sešitu podle zadání (úvodní text = věty nahoře na stránce pod titulkem „Věta jednoduchá a souvětí“……Škola, základ života)

učebnice str. 44 / 2 – z textu vypiš do sešitu pouze souvětí a urči, z kolika vět se dané souvětí skládá (NEZAPOMEŇ – souvětí obsahuje 2 a více sloves v určitém tvaru – kolik sloves, tolik vět…. INFINITIVY SE NEPOČÍTAJÍ)

učebnice str. 44 / 3 – z textu vypiš pouze věty jednoduché ( věta jednoduchá obsahuje pouze 1 sloveso v určitém tvaru – INFINITIVY SE NEPOČÍTAJÍ)

 

PS str. 33 / 5  jazykový rozbor – a, b, c, e, f, g

(řešení úkolů napiš do sešitu, bude to přehlednější :-))

 

Sloh

Subjektivně zabarvený popis (líčení)

učebnice str. 111 / 7 – napiš do sešitu líčení podle zadání, min. rozsah 1 třetina A4 (líčení pište tak, že se v popisované krajině vyskytujete a vše vidíte)

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂