Distanční výuka pro 8. ročníky – Teams: 

8.A – od 4.1. 2021 opět pravidelně každé úterý 5. vyuč. hod. (11:55 – 12:40) a pátek 3. vyuč. hod. (9:55 – 10:40)

8.V – od 4.1. 2021 opět pravidelně každou středu 2. vyuč. hod. (8:55 – 9:40) a pátek 4. vyuč. hod. (11:00 – 11:45)

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 12.4. – 16.4. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 16.4.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

učebnice str. 69 / 4 – napiš do sešitu podle zadání ( římské číslice – pořadí vět, H – věta hlavní, V – věta vedlejší + její druh, značky mezi větami – druh významového poměru)

učebnice str. 69 / 5 a, b (druh souvětí – souřadné, podřadné)

 

PS str. 41- 42 / 3 – pečlivě zpracuj všechny zadané úkoly k textu „Víte, jak používat antibiotika?“

 

Literatura

Baroko

černá učebnice str. 142-145 / Labyrint světa a ráj srdce (J. A. Komenský)

 • text pečlivě přečti
 • vlastními slovy vyjádři obsah jednotlivých částí ukázky
 • napiš zhodnocení – PROČ líbilo / nelíbilo

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Vali Lavriv, Izabela Kuroedova

8.V– Matyáš Kursten, Karolínka Urbanová

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva na týden 6.4. – 9.4. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 9.4.

 

Gramatika

Souvětí souřadné a podřadné

 

učebnice str. 68 / barevný rámeček – napiš přehledně do sešitu

 

učebnice str. 68 / 2

 1. souvětí přepiš do sešitu
 2. napiš počet vět, z kterých se každé souvětí skládá
 3. rozliš v každém souvětí věty hlavní a vedlejší
 4. podle počtu hlavních vět urči druh souvětí – souřadné, podřadné

 

PS str. 40 / 1 – zpracuj podle zadání

PS str. 41 / 2 a, b (římská číslice – pořadí věty, H – věta hlavní, V – věta vedlejší)

 

Pravopis

PS str. 43 – 44 / 4 – nápověda 27 chyb

 

Literatura

Baroko

černá učebnice str. 145-146 / Škola hrou

 • text přečti
 • pečlivě zcharakterizuj postavu lakomce

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Ben Sýkora, Míla Sládek

8.V– Bea Gutu, Kája Karásková

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂

 

Český jazyk – zadání učiva do Velikonoc 22.3. – 31.3. 2021 (8. ročník)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do 31.3.

 

Gramatika

Významové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami

učebnice str. 64 / barevný rámeček – napiš přehledně do sešitu včetně příkladů

učebnice str. 64-65 / 7 – napiš do sešitu podle zadání

učebnice str. 65 / 8 – zpracuj podle zadání (bez grafů)

 

Pravopis

učebnice str. 66 / 10 a – napiš celé věty do sešitu

 

Jazykový rozbor

učebnice str. 66 / 10 b, d

 

Sloh

Úvaha

ÚKOL: Napiš úvahu na téma Chtěl(a) bych, aby lidé mohli číst moje myšlenky?

 • úvahové věty (Myslím si…, Podle mého názoru… atd.)
 • otázky
 • minimální rozsah ½ A4
 • odstavce (úvod, stať, závěr)

 

Literatura

Baroko

JAN AMOS KOMENSKÝ

 • vyhledej a zapiš do sešitu informace o životě a díle této osobnosti

 

černá učebnice str. 147-149 / Život Jana Amose

 • text pečlivě přečti
 • vlastními slovy vyjádři to, co ses v této ukázce o J. A. Komenském dozvěděl(a)

 

VLASTNÍ ČETBA – PREZENTACE:

8.A – Sebastian Křepelka, Matěj Hodek

8.V– Terka Koryntová, Dominik Pražák

 

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky 🙂 🙂