Aktuálně probírané učivo

 

  Projekt č. 2 – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

 

 

 

Úkoly na dobu distančního vzdělávání    19. – 23. 4. 2021

Online hodina v pátek 23. 4. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici.

1) PL 1 Částicové složení látek– 

 

Ukončili jsme první kolo zkoušení. Od pátku 16. 4. zahajujeme druhé kolo. Budu zkoušet stejným způsobem po určených skupinách. Téma – PL 8 Vzduch, PL 1 Částicové složení látek (stavba atomu) + vybrané prvky periodické soustavy prvků (odkaz Tabulka k naučení).

Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana projektu č. 2 ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK a sebehodnocení

PL1 Částicové složení látekÚkoly na dobu distančního vzdělávání    12. – 16. 4. 2021

Online hodina v pátek 16. 4. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici.

1) PL 1 Částicové složení látek– 

 

Ukončili jsme první kolo zkoušení. Od pátku 16. 4. zahajujeme druhé kolo. Budu zkoušet stejným způsobem po určených skupinách. Téma – PL 8 Vzduch, PL 1 Částicové složení látek (stavba atomu) + vybrané prvky periodické soustavy prvků (odkaz Tabulka k naučení).

Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

Ve čtvrtek 15. 4. ve 14. 00 se k online zkoušení přihlásí ti, co nebyli zkoušeni ve svém řádném termínu ( téma – Oddělování složek ze směsí, Voda). Kdo by si chtěl opravit známku, kontaktujte mě nejprve přes Teamsy.

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Úkoly na dobu distančního vzdělávání 29.  – 31. 3. 2021   a   6. – 9. 4. 2021

Online hodina v pátek 2. 4. ve 12.00

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Online hodina v pátek 9. 4. ve 12.00

Na hodinu si přichystejte psací pomůcky, následující PL, učebnici.

1) PL 1 Částicové složení látekna hodině 26. 4. byl zadán krátký domácí úkol, který vypracujete, neposíláte ke kontrole

 

Po ukončení online hodiny krátké ústní zkoušení. Téma a rozpis zkoušených najdete ZDE

 

PL  NEPOSÍLÁTE KE KONTROLE. Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

TEST  – pátek 4. 12., PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti), PL 2 (Vlastnosti látek) 

TEST pátek 18. 12., PL 1 (Směsi), PL 2 (Různorodé směsi), PL 3 (Stejnorodé směsi) + celé portfolio  

Co má obsahovat portfolio odevzdané ke kontrole:

1. úvodní stránku portfolia

2. zadání žákovského portfolia z chemie

3. PL 1 (Bezpečnost při experimentální činnosti)

4. PL 2 (Vlastnosti látek)

5. zadání projektu č. 1 Směsi

6. příslušné pracovní listy z projektu Směsi (PL1 až 3)

7. referát + zajímavost

8. sebehodnocení – zapište, jak se vám doma pracovalo, jak na online hodinách. Co vám vyhovovalo, co naopak neKontrola zadané práce v době distančního vzdělávání

Informace k hodnocení vaší práce.

Zasílané PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané pracovní listy:

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek

Úvodní strana projektu SMĚSI

PL 1 Směsi

PL 2 Různorodé směsi

PL 3 Stejnorodé směsi 

PL 4 Oddělování složek ze směsí 

PL 5 Vyjádření složení roztoků

PL 6 Hmotnostní zlomek – procvičování

PL 7 Voda

PL 8 Vzduch Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník