Úkoly z dějepisu – do 29. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitolu – Objevné plavby – (str. 88-92) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  

 • podívat se na uvedená videa  a vypracovat odpovědi na otázky v přiloženém pracovním listě (viz odkazy níže)

   – vypracovaný pracovní list si vlepte do sešitu, odpovědi mi vyfoťte a pošlete do 29. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.


Video – Kryštof Kolumbus

Video – Plavba kolem světa

Pracovní list ke stažení 


Zápis přepsat do sešitu (ve škole proběhne kontrola) 

         OBJEVNÉ PLAVBY

Příčiny

 • hledání nové obchodní cesty s Indií a Čínou –> původní cesta obsazena Turky
 • nedostatek drahých kovů
 • hledání nových odbytišť zboží
 • poptávka po luxusním zboží – koření, porcelán, hedvábí
 • touha po objevování světa

Předpoklady

 • zdokonalení a využívání kompasu
 • zdokonalení lodí – využití kormidla, systém plachet => větší rychlost, pohyblivost
 • předpoklady o kulatosti Země

 

Objevné plavby

A) Portugalsko

– poč. 15. stol. – cesty na jih podél Afriky – dovoz slonoviny, zlata

– 1487 – Bartolomeo Diaz – podél Afriky – obeplul nejjižnější cíp -> bouře => tzv. mys Bouří – návrat zpět do Portugalska -> přejmenováno – mys Dobré naděje

– 1497 – Vasco da Gama – obeplutí Afriky => 1498 dorazil do Indie

                        – nevýhody – dlouhá a nebezpečná cesta

 

B) Španělsko

– 1492 – Kryštof Kolumbusobjevení Ameriky

                                  – předpoklad kulatosti Země  => směr na západ do Indie

                                  – doplul k pevnině – San Salvador -> obyvatelé = indiáni

                                  – objevil nový kontinent, ale sám přesvědčen, že je v Indii

– Amerigo Vespucci – první si uvědomil objev nové pevniny => pojmenováno Nový svět -> později podle něj Amerika

– 1519 – 1522 – Fernando Magalhães –> obeplutí Země

                        – kolem J Ameriky -> přes Tichý oceán -> Filipíny (zde Magalhães zabit) -> přes Indický oceán -> kolem Afriky zpět => důkaz o kulatosti Země

Důsledky

 • objev nového kontinentu
 • nové druhy zvířat, rostlin
 • nové plodiny – brambory, kukuřice, tabák, bavlna, boby
 • nové zdroje zlata a stříbra => pokles jejich hodnoty
 • růst zámořského obchodu => nová obchodní centra
 • šíření obchodu s otroky – dovoz černochů z Afriky
 • likvidace amerických kultur (Aztékové, Inkové) -> využití střelných zbraní, zavlečení evrop. nemocí

 
Úkoly z dějepisu – do 22. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitoly – Dějiny významných států a národů v Evropě – Svatá říše římská, Francie, Problémy papežství a církve, Pyrenejský poloostrov (str. 78-82 a 86-87) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  (Každý si najděte, kde jste při hodině naposledy skončili.)  
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 25/5, 6, 7, 9 a 26/10, 12, 13, 15, 1 – vypracované stránky vyfoťte a pošlete mi je do 22. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.Testy

7.A + 7.V – úterý 10. 3. – test – letopočty (Letopočty-raný-středověk – ke stažení)

 

7.V – úterý 25. 2. – test – Přemyslovci + kultura raného středověku (Boleslav II., Oldřich, Břetislav, Vratislav II., Vladislav II., celá kultura) 

7.A – úterý 3. 3.  – test – Přemyslovci + kultura raného středověku (Boleslav II., Oldřich, Břetislav, Vratislav II., Vladislav II., celá kultura)