Tak máte splněno! 🥳

Zde najdete řešení PL – Opakování – řešení

Moc vám děkuji za skvělou spolupráci v tomto mimořádném období, byli jste úžasní! 👏😊

Sešit se zápisy, pracovní sešit a učebnici přes prázdniny schovejte, nic nevyhazujte! 😃
V září nás čeká opakování, tak ať se máte z čeho učit, navíc v učebnici i PS budeme pokračovat. 😉

Užijte si léto, hezky relaxujte a v září se na vás moc těším! 🌻❤️

 
Úkoly z dějepisu – do 14. 6.

Tento týden vás čeká už jen opakování.

Připravila jsem vám pracovní list na učivo, které jste si zpracovávali během distančního vzdělávání.

Zkuste toho co nejvíce vyplnit z hlavy, pokud nebudete vědět, tak pátrejte v sešitě či učebnici.

Dělejte to prosím svědomitě, abyste věděli, kolik jste se toho naučili, opravdu nemá cenu práci opsat od kamaráda.

Berte to tak, že je to zpětná vazba pro vás, žádná známka z toho není! 😉

Pracovní list –> ZDE<– 
Úkoly z dějepisu – do 7. 6.

 • přečtěte si v učebnici kapitolu – Renesance a humanismus (str. 141-144) 
 • přepište si zápis do sešitu 
 • odpovězte na tyto otázky:
  1. V jakém státě vznikla renesance?
  2. Co je rustika?
  3. Jakou známou sochu vytvořil Michelangelo Buonarotti?
  4. Čím se zabývá anatomie?
  5. Kdo je autorem obrazu Mona Lisa?
  -> odpovědi mi pošlete nejpozději do 7. 6. na mail dubska@zsnalise.czÚkoly z dějepisu – do 31. 5.   

 • přečíst v učebnici kapitolu – Kultura vrcholného a pozdního středověku (str. 115-120) 
 • přepsat zápis do sešitu  
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 38/2 (pokračuje i na druhé straně) a 39/4, 5
        -> vypracovaná cvičení vyfoťte a pošlete nejpozději do 31. 5. na mail – dubska@zsnalise.czÚkoly z dějepisu – do 24. 5.   

 • přečíst v učebnici kapitoly – Vladislav a Ludvík Jagellonský (str. 112-114) a Stavy a manufaktury (str. 121-122)
 • přepsat zápis do sešitu  
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 37/33, 38 a 38/40 -> vypracovaná cvičení vyfoťte a pošlete nejpozději do 24. 5. na mail – dubska@zsnalise.czÚkoly z dějepisu – do 17. 5.   

 • přečíst v učebnici kapitolu – Doba poděbradská (str. 109-111) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu 
 • podívat se na video a odpovědět na otázky (viz níže) – své odpovědi pošlete nejpozději do 17. 5. na mail dubska@zsnalise.cz

Video – Jiří z Poděbrad
Otázky:

 1. Proč se Ladislavovi říkalo Pohrobek?
 2. Jakého náboženského vyznání byl Jiří z Poděbrad? (Katolík, nebo kališník?)
 3. Jak zemřel Ladislav Pohrobek?
 4. V jakém roce byl Jiří z Poděbrad zemským sněmem zvolen za českého krále?
 5. Proti jakému nepříteli chtěl Jiří z Poděbrad spojit evropské země?
 6. Bylo toto spojenectví evropských zemí tehdy vytvořeno?
 7. Proč papež Jiřího označil za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu?
 8. Kdo stál v čele této křížové výpravy?
 9. V jakém roce Jiří z Poděbrad nečekaně zemřel?
 10. Jak se jmenoval rod, který po jeho smrti nastoupil na český trůn?Úkoly z dějepisu – do 10. 5.   

 • přečíst v učebnici kapitolu – Průběh husitských válek (str. 106-108) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 35/22, 23, 24 a 36/27, 28, 30 -> vypracovaná cvičení vyfoťte a pošlete nejpozdějido 10. 5. na mail – dubska@zsnalise.czÚkoly z dějepisu – do 3. 5.   

 • přečíst v učebnici kapitoly – Mistr Jan Hus a Husité (str. 104-106) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  
 • podívat se na video a odpovědět na otázky (viz níže) – své odpovědi pošlete nejpozději do 3. 5. na mail dubska@zsnalise.cz
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 34/17, 18, 19 (pod tabulkou máte potřebné informace napsané, pouze je přiřadíte k panovníkovi) -> vypracovaná cvičení vyfoťte a pošlete nejpozději do 3. 5. na mail – dubska@zsnalise.cz

Video – Jan Hus

 1. Jak se jmenoval anglický kazatel, který ovlivnil učení mistra Jana Husa?
 2. V jaké kapli v Praze Jan Hus kázal?
 3. V jakém městě si Němci založili novou univerzitu?
 4. Kde a kdy byl upálen mistr Jan Hus?
 5. Zjisti, kdo je rektor. (Pomůže ti slovníček v učebnici – str. 109)Úkoly z dějepisu – do 26. 4.  

 • přečíst v učebnici kapitoly – Karel IV. a  Václav IV. (str. 99-103) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  
 • podívat se na video a odpovědět na otázky (viz níže)  – své odpovědi pošlete do 26. 4. na mail dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.

Video – Karel IV. 

Otázky:

 1. Jak se jmenovala první manželka Karla IV.?
 2. Napiš alespoň 3 památky, které založil Karel IV.
 3. Napiš rok, kdy získal Karel titul krále Svaté říše římské.
 4. Proč je to Karel IV. a ne Karel I.?
 5. V jakém roce získal titul císaře Svaté říše římské?Úkoly z dějepisu – do 19. 4.  

 • přečíst v učebnici kapitolu – Lucemburkové na českém trůně (str. 97-99) – včetně zajímavostí 
 • přepsat zápis do sešitu  
 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 31/1, 2; 32/5, 6, 8 a 33/9, 11  – vypracované stránky vyfoťte a pošlete mi je do 19. 4. na mail – dubska@zsnalise.czÚkoly z dějepisu – do 13. 4.  

 • přečíst v učebnici kapitoly – Václav II. a  Vymření Přemyslovců (str. 95-96) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  
Úkoly z dějepisu – do 5. 4.  

 • přečíst v učebnici kapitoly –Král Přemysl Otakar I. (str. 62), Poslední Přemyslovci (str. 93-94) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  

 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 27/2, 4; 28/6, 7, 8 a 30/18– vypracované stránky vyfoťte a pošlete mi je do 5. 4. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.
Úkoly z dějepisu – do 29. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitolu – Objevné plavby – (str. 88-92) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  

 • podívat se na uvedená videa  a vypracovat odpovědi na otázky v přiloženém pracovním listě (viz odkazy níže)

   – vypracovaný pracovní list si vlepte do sešitu, odpovědi mi vyfoťte a pošlete do 29. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.


Video – Kryštof Kolumbus

Video – Plavba kolem světa

Pracovní list ke stažení 
Úkoly z dějepisu – do 22. 3. 

 • přečíst v učebnici kapitoly – Dějiny významných států a národů v Evropě – Svatá říše římská, Francie, Problémy papežství a církve, Pyrenejský poloostrov (str. 78-82 a 86-87) – včetně zajímavostí 

 • přepsat zápis do sešitu  (Každý si najděte, kde jste při hodině naposledy skončili.)  

 • vypracovat uvedená cvičení v pracovním sešitě – 25/5, 6, 7, 9 a 26/10, 12, 13, 15, 1 – vypracované stránky vyfoťte a pošlete mi je do 22. 3. na mail – dubska@zsnalise.cz

Splňte zadané úkoly vždy  do uvedeného termínu, protože pak zápis přemažu dalším tématem.Testy

7.A + 7.V – úterý 10. 3. – test – letopočty (Letopočty-raný-středověk – ke stažení)

 

7.V – úterý 25. 2. – test – Přemyslovci + kultura raného středověku (Boleslav II., Oldřich, Břetislav, Vratislav II., Vladislav II., celá kultura) 

7.A – úterý 3. 3.  – test – Přemyslovci + kultura raného středověku (Boleslav II., Oldřich, Břetislav, Vratislav II., Vladislav II., celá kultura)