Testy

7.A – úterý 22.10. – test – raný středověk – společnost

7.V – úterý 22.10. – test – raný středověk – společnost


Zápis – opakovací test 6. ročník

 


Zápis – PŘEPSAT do sešitu 

Šlechta

– významné postavení – bojovníci -> tvoří družinu panovníka

                       -> důležití při dobývání

                       -> ochraňují panovníka a stát

=> panovník je odměňoval -> svěřil jim úřady, přidělil půdu

=> vzniká urozená vrstva = šlechta

 

Lenní systém (= feudální s.)

– léno = propůjčená půda

– leník = ten, komu je půda propůjčena

– panovník propůjčuje půdu šlechtě

    -> leník skládá lenní přísahu = vojenská povinnost, věrnost

    -> panovník zaručuje leníkovi ochranu

– leník má zdroj příjmů (= dávky od zemědělců)

Obr. (uč. str. 21)