Testy

7.V úterý 17. 12. test – pojmy – uč. str. 68 + 77

7.A + 7.V – čtvrtek 9.1. – test – Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovci – Bořivoj, Václav, Boleslav I. 

 

 

7.A čtvrtek 12. 12. test – pojmy – uč. str. 68 + 77

7. A – úterý 3. 12. – test – raně středověké státy – 2. část (Francie, Anglie, Byzanc, Arabové a Turci, křížové výpravy) 

7. V – úterý 3. 12. – test – raně středověké státy – 2. část (Francie, Anglie, Byzanc, Arabové a Turci, křížové výpravy) 

7.A – čtvrtek 21. 11. – test – pojmy – uč. str. 37 + 45

7.V – čtvrtek 21. 11. – test – pojmy – uč. str. 37 + 45

7.A – čtvrtek 7. 11. – test – raně středověké státy – Francká říše, Svatá říše římská

7.V – čtvrtek 7. 11. – test – raně středověké státy – Francká říše, Svatá říše římská

7.A – úterý 22.10. – test – raný středověk – společnost

7.V – úterý 22.10. – test – raný středověk – společnost


 

Zápis – přepsat do sešitu

VELKÁ MORAVA

– oblast: řeky Morava, Dyje – centrum Velehrad

– rozvoj: – zemědělství – úrodná půda

               – řemeslnictví – železné zbraně a nástroje

               – obchod – styky s Franckou říší i Byzancí

– opevněná hradiště – př. Valy u Mikulčic

                                          Staré Město u Uherského Hradiště

Mojmír I.

– první kníže, rod Mojmírovců,

– 833 – vyhnání nitranského knížete Pribiny -> připojení Nitry k říši

Rastislav

– rozšiřování území

– závislost na biskupství ve Francké říši -> chce osamostatnění => žádost byzantskému císaři Michalovi III.

863 – příchod Konstantina (= Cyril) a Metoděje

– význam:

        -> šíření křesťanství ve srozumitelném jazyce -> staroslověnština = 1. slovanský spisovný jazyk

        -> překlady částí Bible a bohoslužebných textů (do staroslověnštiny)

        -> vznik hlaholice = písmo

        -> rozvoj vzdělanosti lidí – učí se číst a psát

– papež uznal staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk

– Metoděj – pokřtil 1. českého knížete Bořivoje a Ludmilu (na dvoře Svatopluka)

Svatopluk

– rozšiřování území

– největší rozkvět říše – stavby z kamenů, rozvoj šperkařství a obchodu

– návrat k latinské křesťanské víře => pronásledování Metodějových žáků

Mojmír II.

– postupný rozklad říše

– nájezdy Maďarů

– 906 – poslední zmínka -> zánik říše