7. A

Dále pokračujte v práci na pracovních listech „Archimédův zákon“.

Kdo je má již hotové, udělá si prezentaci v PowerPointu – téma: „Mechanické vlastnosti kapalin“ (může být Pascalův zákon, Archimédův zákon, Blaise Pascal nebo Archimédes – cokoliv, co souvisí s probíranou látkou, fantasii se meze nekladou). Prezentaci mi pošlete elektronicky do pátku 10. 4. 2020

Dále na procvičení příkladů z celé mechaniky kapalin je zde pracovní list – Mechanické vlastnosti kapalin – Příklady. Do příštího pátku spočítejte prvních 5 příkladů 🙂 Prosím, dbejte na správný zápis pomocí značek a nezapomeňte, že do vzorečku dosazujeme vždy v základních jednotkách 🙂

Listy s příklady mi ke kontrole pošlete elektronicky do pátku 3. 4. 2020

Doporučuji shlédnout tato videa:

Archimédův zákon 1, Archimédův zákon 2

Děkuji

Tereza Smejkalová​

 

7. V

Dále pokračujte v práci na pracovních listech „Pascalův zákon“.

Kdo je má již hotové, udělá si prezentaci v PowerPointu – téma: „Mechanické vlastnosti kapalin“ (může být Pascalův zákon, Archimédův zákon, Blaise Pascal nebo Archimédes – cokoliv, co souvisí s probíranou látkou, fantasii se meze nekladou). Prezentaci mi pošlete elektronicky do pátku 10. 4. 2020

Dále na procvičení příkladů z celé mechaniky kapalin je zde pracovní list – Pascalův zákon – Příklady. Do příštího pátku spočítejte první 4 příklady 🙂 Prosím, dbejte na správný zápis pomocí značek a nezapomeňte, že do vzorečku dosazujeme vždy v základních jednotkách 🙂

Listy s příklady mi ke kontrole pošlete elektronicky do pátku 3. 4. 2020

Doporučuji shlédnout tato videa:

Vlastnosti kapalin, Tlak a Pascalův zákon, Hydrostatický tlak

Děkuji

Tereza Smejkalová​

 

7. A    . . 2020 Test –  + portfolio

7. V    . . 2020 Test –  + portfolio

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 7. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

  • Pracovní listy
  • Laboratorní práce
  • Samostatná práce – zajímavosti, referáty
  • Sebehodnocení
  • Testy

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                      50 b.

– správnost vyplnění                        30 b.

– úplnost                                              15 b.

– celková úprava                                  5 b.

 

  • Laboratorní práce          20 b.

– sestavení protokolu                        5 b.

– vyplnění protokolu                         10 b.

– závěry                                                 5 b.

 

  • Samostatná práce          20 b.

 

  • Sebehodnocení                10 b.

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.