Probírané učivo:

Leden – únor 2021 (distanční výuka): Dějiny hudby v Čechách: najděte jména českých skladatelů v období českého klasicismu a českého baroka. Vypište a pošlete na mail nebo na Teams do 15. 2. 2021.

zdroje: internet, encyklopedie, učebnice dějepisu.