8.A a 8.V – všechny skupiny – 19.4. – 23.4. 2021

Příklady k řešení 2

Početní operace s mnohočleny – učební text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr – učební text -opakování ze 7. tř.

Přímá, nepřímá úměrnost – učební text – opakování ze 7. tř.