Probírané učivo:

4. 1. – 15. 1. (distanční výuka): téma Mezinárodní organizace – význam, podpora, struktura, vliv na činnost ČR. Nejdůležitější organizací je Organizace spojených národů – OSN, pod jejíž patronaci spadá činnost dalších organizací a fondů, jako je např. UNICEF, UNESCO, WHO, IMF (Mezinárodní měnový fond), WB (Světová banka).

V odkazu níže najdete PWP prezentaci, kterou si nalepte do sešitu, nebo přepište. Na poslední stránce prezentace je úkol (zkratky názvů dalších organizací spadajících pod OSN), který si vypracujte – s pomocí internetu, encyklopedií… Stačí stručně napsat, čím se daná organizace zabývá + celý název v češtině a angličtině. Vypracovaný úkol posílejte do 15. 1. 2021 na mail nebo na Teams.

OSN


VO 15. 12. – 18. 12.: téma Vlastenectví x Extremismus. Úvod k tématu probrán ve škole. Zápis viz odkaz níže (vytiskněte nebo přepište do sešitu).

VLASTENECTVÍ x EXTREMISMUS


VO 30. 11. – 15. 12.: dopište si zápis na téma Občanství (viz odkaz). Úkol: v min 10 větách napište Jaké je vaše občanské svědomí? Tzn. Co děláte vy proto, abyste byly dobrými občany ČR – ve vašem věku, v této době… Prosím o souvislé pojednání na výše uvedené téma, ve větách, NE heslovitě! Termín odevzdání: do 18. 12. – osobně ve škole, nebo posílejte na mail.

OBČAN III.


VO 5. 11. – 18. 11.: V následujících hodinách se budeme věnovat již novému tématu OBČAN + OBČANSTVÍ. Vymezíme si pojmy, vyvodíte pravidla pro to, jak se stát občanem státu, vyzkoušíte si test, který musí žadatelé o občanství absolvovat (vy si zkusíte pouze jeho malou část 😉 ) a zamyslíte se nad tím, jak VY (aktuálně ve vašem věku) můžete být dobrým občanem. Úkol: Do sešitu si vlepte/přepište krátký zápis a splňte malý úkol. Posílejte do 18. 11.

OBČAN II.

Nezapomeňte si přepsat nebo vytisknout zápis o Rozpočtu (viz níže) a sepište si stručně svůj osobní rozpočet. Neposílejte, vrátíme se k tomu ve škole.19. 10. – 2. 11.: kontrola PL Vlastnictví. Rozpočet – opakování. Práce s pojmy finanční gramotnosti: ÚKOL: z níže uvedených pojmů vyber 1 a alespoň v 10 větách charakterizuj, jak je ovlivněn penězi – např. Jaký je lepší dar/dárek? – peníze, nebo kniha, nebo pozvání do cukrárny…Jak ovlivňují peníze domácnost, rodinu, stát…? Práci pošli do 2. 11. na mail dubova@zsnalise.cz.

POJMY 7.FINANCE

ROZPOČET 1.


21. 9. – 9. 10.: opakujeme téma Vlastnictví: majetek a jeho dělení, peníze a jejich význam, forma placení – hotovostní a bezhotovostní platby, rozdíly mezi debetní a kreditní kartou. Zápisy viz odkazy níže, budete mít v sešitech (opsané nebo nalepené). Práce v PL – forma vlastnictví, termín odevzdání do 16. 10. (osobně nebo mailem). Kontrola sešitů v týdnu 12. 10. – 19. 10. (nebo 1. hodinu po návratu do školy)! 😆

MAJETEK

PENÍZE

PL – forma vlastnictví


14. 9. – 18. 9.: opakujeme Evropskou unii: význam vzniku, členské státy, sídlo, výhody a nevýhody členství (zápis v sešitě z distančního vzdělávání, znova jsme zopakovali v hodinách, na zkušebním testu jste si ověřovali svoje základní znalosti o EU, pak jsme společně opravovali). Test si napíšeme v týdnu 21. 9. – 25. 9. V odkazu níže najdete cvičný test. 😀

EU cvičný test