Probírané učivo:

Duben: Z aukce hodnot jste mimo jiné považovali za důležité „mít štěstí při výběru životního partnera/ky“. Na podzim jste vytvářeli projekt o Ideálním partnerovi/ce – vzhled a vlastnosti. Byly to zdařilé práce. Nyní se posunete dál – s ideálním partnerem vstoupíte do svazku manželského…Někdo to zákonem/Bohem považuje za důležitý a nezbytný krok ke spokojenému a naplněnému vztahu dvou lidí, někdo to naopak vylučuje, zavrhuje… To je na každém z nás, máme možnost volby – alespoň v naší zemi a kultuře to tak je. Rituál svatby rozhodně patří k veselým událostem v začátku každého „oficiálního“ vztahu. Napište, jaké tradice se na svatbách dodržují i v dnešní moderní době (min. 5). Můžete zapátrat v i tradicích jiných států. Zeptejte se třeba rodičů, babičky, strýce… 😀 Hledejte na internetu… Úkol posílejte do 30. 4. na mail/Teams.


Březen – Duben: Mít pozitivní cíle v určité situaci a v životě celkově je výborný recept na předcházení nežádoucího rizikového chování včetně závislostí…Zkuste si podle níže vloženého odkazu seřadit životní hodnoty, které považujete za nejdůležitější. Vyberte min. 5 hodnot, které jsou pro vás v tuto chvíli, ve vašem věku nejdůležitější. Kdo z vás bude chtít, může všechny seřadit podle svých priorit. Posílejte na mail/Teams do 7. 4.

AUKCE HODNOT


ÚKOL k tématu Závislosti: Zjistěte, které organizace v Praze pomáhají „závislým“ lidem. Napište alespoň 6 organizací: Název, adresa, typ závislostí, na které se organizace zaměřuje. Úkol posílejte na mail nebo na Teams. Termín odevzdání: do 5. 2.


Prosinec – leden: pokud člověk nezvládne tempo současného života (velký tlak společnosti/zaměstnavatelů na výkon, nastavení vysokého rodinného standardu, touha patřit do „lepší“ společnosti…) = člověk pak vyhledává činnosti nebo látky, které ho odpoutají od starostí, nebo pomocí nichž si myslí, že vše lépe zvládne… Často se pak stane, že dojde k ZÁVISLOSTI, od které si člověk sám neumí pomoci a dostává se tak do velkých životních problémů.

Prohlédněte si prezentaci o ZÁVISLOSTECH. Ve škole budeme pokračovat ve zpracování tématu.

Prezentace Závislosti


Listopad: téma Civilizační choroby. POZOR: Nepatří sem chřipka, angína, nachlazení… Nejdříve si odpovězte na otázku: Proč říkáme chorobám „CIVILIZAČNÍ“? = S čím to souvisí? Prostudujte informace v odkazu níže, kde najdete odpověď. Vyberte si jednu ze jmenovaných civilizačních chorob a min. v 10 větách vlastními slovy podle vyhledaných informací na internetu, z tisku, knih… charakterizujte (příčiny, průběh nemoci, léčba, prevence, zajímavosti). Posílejte do 30. 11. na můj mail. Těším se na vaše práce. 🙂

CIVILIZAČNÍ CHOROBY