Probírané učivo:

ÚKOL k tématu Závislosti: Zjistěte, které organizace v Praze pomáhají „závislým“ lidem. Napište alespoň 6 organizací: Název, adresa, typ závislostí, na které se organizace zaměřuje. Úkol posílejte na mail nebo na Teams. Termín odevzdání: do 5. 2.


Prosinec – leden: pokud člověk nezvládne tempo současného života (velký tlak společnosti/zaměstnavatelů na výkon, nastavení vysokého rodinného standardu, touha patřit do „lepší“ společnosti…) = člověk pak vyhledává činnosti nebo látky, které ho odpoutají od starostí, nebo pomocí nichž si myslí, že vše lépe zvládne… Často se pak stane, že dojde k ZÁVISLOSTI, od které si člověk sám neumí pomoci a dostává se tak do velkých životních problémů.

Prohlédněte si prezentaci o ZÁVISLOSTECH. Ve škole budeme pokračovat ve zpracování tématu.

Prezentace Závislosti


Listopad: téma Civilizační choroby. POZOR: Nepatří sem chřipka, angína, nachlazení… Nejdříve si odpovězte na otázku: Proč říkáme chorobám „CIVILIZAČNÍ“? = S čím to souvisí? Prostudujte informace v odkazu níže, kde najdete odpověď. Vyberte si jednu ze jmenovaných civilizačních chorob a min. v 10 větách vlastními slovy podle vyhledaných informací na internetu, z tisku, knih… charakterizujte (příčiny, průběh nemoci, léčba, prevence, zajímavosti). Posílejte do 30. 11. na můj mail. Těším se na vaše práce. 🙂

CIVILIZAČNÍ CHOROBY