Milí přátelé, 😉

v odkazu níže je pracovní list, který mi vyplněný zašlete do 8. 4. 2020. Pokud nemáte možnost tisku, stačí vypracovat zadání na samostatný papír (neopisujte text zadání), nafoťte a pošlete na mail dubova@zsnalise.cz. Cvičení č. 5 vypracujte na samostatný papír – formát A4 a pošlete.

Žáci s IVP: ve cvičení č. 5 místo kreslení vymyslete slogan nebo heslo k tématu.

PL Závislosti – Kouření