Díky všem, kteří svědomitě a poctivě pracovali na zadávaných úkolech. Díky vašim rodičům, že vás podpořili!