Září:

·         4. 9. Slavnostní zahájení školního roku

·         Rozjezd třídy – vytvoření pravidel, seznámení se školním řádem

·         20. 9. 17,30 h Plenární zasedání v jídelně školy + od 18,00 h třídní schůzky

·         29. 9. ředitelské volno – deratizace a enzymace v budově školy

 

Říjen:

·         2. 10. – 6. 10. OZP Střelské Hoštice

·         12. 10. Volby do školního parlamentu

·         20. 10. vzdělávací filmové představení (Po strništi bos)

·         24. 10. Profi testy k volbě SŠ (pro zájemce)

·         26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

 

Listopad:

·         2. 11. Profi testy k volbě SŠ (pro zájemce)

·         15. 11. Konzultační hodiny

·         16. 11. Exkurze ke dni české státnosti

·         24. 11. Schola Pragensis

·         29. 11. Přivítání adventu u stromečku v hale školy

·         Adventní trhy

 

 

Prosinec:

·         5. 12. Mikulášská nadílka

·         21. 12. Vánoční Praha

·         22. 12. Vánoční besídka

·         23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny (nástup do školy 3. 1.)

 

Leden:

·         10. 1. Třídní schůzky

·         31. 1. Vysvědčení

 

Únor:

·         2. 2.  Pololetní prázdniny

·         5. 2. – 11. 2. Jarní prázdniny

 

Březen:

·         23. 3. – 6. Reprezentační ples

·         26. 3. Zeměpisný pořad – Barma

·         29. 3. velikonoční prázdniny

 

Duben:

·         18. 4. Zeměpisný pořad – Kuba

·         18. 4. Konzultační hodiny

·         20. 4. Den Země

·         27. 4. Terezín

 

Květen:

·         2. 5. TEPfaktor

·         4. 5. – 11. 5. Plenér

·         28. 5. – 1. 6. Kurz AJ s rodilým mluvčím (pro zájemce)

 

Červen:

·         6. Den dětí

·         6. 6. Třídní schůzky

·         21. 6. Školní výlet: Pravčická brána a plavba soutěskou

·         Parník pro deváťáky

·         Atriová slavnost a Svátek sousedů

 

Termíny akcí budou doplněny v souladu s potřebami výuky a s ostatními naplánovanými školními akcemi dle ŠVP.