Třídní učitelka: Mgr. Helena Čermáková
E-mail: cermakova@zsnalise.cz


AKTUALITY 2019 – 2020

 • Komentovaná vycházka – Pražský hrad: 23. 1. platba 70 Kč; jízdenky, pohodlnou obuv, oblečení dle předpovědi počasí, svačinu, pití, psací potřeby a zápasník ( pokud si chtějí žáci dělat poznámky) , doporučuji i fotoaparát nebo chytrý telefon s fotoaparátem

Plán akcí:

  Září:

 • Rozjezd třídy –  seznámení se školním řádem
 • Členská schůze v jídelně školy 17,30; Třídní schůzky ve třídách 18,00 – 18. 9.

Říjen:

 • Volby do žákovského parlamentu 2. 10.

Listopad:

 • Přednáška: Návykové látky – alkohol: 4. 11. 8,00 – 9,40
 • Konzultační hodiny 13. 11.
 • Kyberšikana – divadelní preventivní program: 26. 11. 9,55 – 11, 45

Prosinec:

 • Vánoční trhy: 16 až 18 hod. 4. 12.
 • Mikuláš: 5. 12.
 • Beseda: Jak se žije nevidomým: 16. 12.
 • Referát o Unii – interaktivní program pro žáky ZŠ: 18. 12.
 • Filmové představení: kino Chodov: Aldabra – Byl jednou jeden ostrov: 19. 12. 
 • Vánoční besídka: 20. 12.

Leden:

 • Konzultační hodiny: 15. 1.
 • Komentovaná vycházka – Pražský hrad: 23. 1.

Únor:

 • Lyžařský výcvik: 2. 2. – 9. 2.
 • Jarní prázdniny: 17. 2. – 21. 2.

Březen:

 • Ředitelské volno: 6. 3.
 • Ples: 20. 3.

Duben:

 • Třídní schůzky: 15. 4.
 • Planeta 3000: Senegal: 28. 4.

Květen:

 • Svět kolem nás, zeměpisný pořad, kino Světozor: Čína; 60 Kč: 20. 5.
 • Plenér: 29. 5. – 5. 6.
 • Den dětí: 1. 6.

Červen:

 • Konzultační hodiny: 10. 6.
 • Atriová slavnost a Svátek sousedů: 25. 6. 16,00 – 18,00

Termíny akcí budou doplněny v souladu s potřebami výuky a s ostatními naplánovanými školními akcemi dle ŠVP.

 

 


Přírodopis 7. ročník

Fyzika 7.V

Dějepis 7. ročník 

Matematika 6. V

 


______________________________________________