Online třídní schůzky 16. 9. 2020

17,30 Online členská schůze vedená panem Müllerem

18,00 Online třídní schůzky vedené třídními učiteli

V případě technických potíží se obraťte na třídní učitele prostřednictvím školního emailu.

Zde se připojíte k online třídní schůzce:

Pro 8. A:

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Pro 8. V:

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

  1. 9. třídní schůzky

  18.00 hod.

  1. a) řád školy – omlouvání, kázeňský řád
  2. b) úprava tematických plánů, opakování, klasifikace v novém školním roce
  3. c) plán TU – zatím žádné akce
  4. d) školní matrika, informované souhlasy
  5. e) druh pobytu cizinců + okopírované doklady k pobytu na území ČR
  6. f) přiřazování rodných čísel u cizinců včetně Slovenska
  7. g) upřesnění doručovacích adres a adres trvalého bydliště žáků
  8. h) zmapování technických možností žáků pro výuku online
  9. i) předání a upřesnění přístupových hesel k ŽK online pro nové žáky
  10. j) uvolnění žáků z předmětů na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře
  11. k) oznámit škole výskyt C-19 u žáka
  12. m) zvolení rodičů do výboru spolku SRP
  13. n) korespondenční členská schůze SRP
  14. o) ostatní:

  – kopírovací papíry

  – přezouvání

  – teplé oblečení – větrání ve třídách

  – přístup rodičů do školy pouze na předem domluvené schůzky

  – parkování před školou