Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

zveme Vás do školy na konzultační hodiny dne 9.6.2021 od 17,30 hodin. V případě Vašeho zájmu dopředu mailem kontaktujete příslušného vyučujícího.

Podmínkou účasti na všech konzultačních hodinách bude zakrytí dýchacích cest respirátorem a buď negativní test, uplynutí 21 dní od první vakcinace či maximálně 180 dní od prodělané nemoci covid-19.

 

10.6.     Fotografování tříd

 

Info z jídelny:

1) Objednávat a odhlašovat obědy je možné do 18.6.2021 Po tomto datu již není možné oběd odhlásit.

2) V případě nemoci, či jiné neplánované absence od 18.6. do 30.6., si lze oběd odebrat do odnosných nádob.

3) Do 25.6. bude provedeno vyúčtování plateb za odebrané obědy. Od 28.6. budou přeplatky zasílány zpět na účty, ze kterých tyto platby přichází. V případě přeplatku do 100,- Kč zůstávají prostředky na účtu pro další školní rok. Plátcům, kteří platí složenkou, bude vyúčtování vyřízeno osobně v kanceláři školní jídelny, případně v září 2021.


Protiepidemiologická opatření – chirurgické roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu žáků v budově, povinnost samotestování, používání anticovidových dezinfekcí.

 

 

 

Předávám info od vedení školy:

Vážení rodiče,

v souladu se školským zákonem má Vaše dítě nárok na odebrání obědu po dobu distanční výuky. Výdej obědů probíhá od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Víme, že ne všichni této služby využívají. Paní hospodářka proto nemůže všem dětem odhlásit generální odhláškou oběd. Tato povinnost zůstává na Vás. V současné době každý promýšlí své výdaje, a proto Vás žádáme o rychlou reakci s odhlášením, ať zbytečně nevyhazujete peníze za neodebrané obědy a my za odpad ze stravovacích provozů.


 

Zde info ze školní jídelny:

Vážení rodiče,

omlouváme se opět za komplikace, které přináší současný nouzový stav a školský zákon. Všichni současní strávníci jsou přihlášeni  ke stravování.

Od pondělí 4.1.2021 se budou ve školní jídelně stravovat žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníků. Ostatní žáci si mohou docházet pouze pro obědy do odnosných nádob.

V případě, že si žáci nechtějí odebírat jídla, je nutné oběd odhlásit.

Odhlášení je možné přes internet,  nebo mailem či telefonicky přes vedoucí školní jídelny.

Stravování musí splňovat zvýšené hygienické požadavky na pobyt žáků v jídelně i na výdej stravy. Proto není možné nabízet výběr ze dvou jídel.  Ze stejného důvodu je omezen výdej obědů do odnosných nádob na dobu od 13,00 do 13,30 hodin.

Věříme, že se vše brzy vrátí do normálního provozu.