Opatření ve škole od 30.11.2020

  1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

30.11. – 4.12.           8. A,V a 6.A

7.12. – 11. 12.           7. A,V a 6.V

14.12. – 18. 12.        8. A,V a 6.A

21.12. a 22. 12.         7. A,V a 6.V

Vstup do budovy – z důvodu omezení kontaktů mezi třídními kolektivy bude vstup do budovy upraven následovně:

  • 2. stupeň – vstup zadním vchodem u výtahu. Vcházet budou žáci postupně na pokyn dozoru. Uzavření vchodu 7,55 hod.
  • Choďte včas!

Organizační opatření během školního dne

Povinností je nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole. V případě zapomenutí je možné za 10 Kč zakoupit roušku ve vrátnici školy.

Doporučujeme teplejší oblečení do tříd. Větrání probíhá pravidelně po 20 minutách.

Hudební výchova je dočasně vyučována bez zpěvu. Tělesná výchova pouze teorie, případně procházky mimo budovu školy.

Velké přestávky v případě dobrých klimatických podmínek tráví žáci na školním hřišti.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, vždy ze stejné třídy
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away) do odnosných nádob

Schola Pragensis

Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis,

jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí.

I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i

jejich rodičům) získat potřebné informace.

Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

NAVŠTIVTE VELETRH ON-LINE!

Aktuální informace naleznete na webových stránkách a také na Facebooku a Instagramu.

www.scholapragensis.cz ; www.scholapragensis.online

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky

základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu. Po

slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání

www.prahaskolska.eu , kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty.

APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY!

Níže naleznete odkazy ke stažení nové veletržní aplikace do mobilních telefonů – pro operační systémy

Android i iOS. Všechny zapojené školy tak jsou na jednom místě.

Operační systém iOS (Apple):

https://apps.apple.com/cz/app/schola-pragensis/id1527732959?l=cs

Operační systém Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pragensis&hl=cs

Věříme, že zcela nová podoba veletrhu vás zaujme a pomůže vám s výběrem střední školy.

Realizační tým veletrhu Schola Pragensis 2020

 


Pro zjednodušení zadávání úkolů od 2.11. naleznete každé pondělí na stránkách třídy zadání nového učiva a termíny zasílání úkolů na celý týden. V plánu akcí na Bakalářích naleznete termíny výuky přes Teams.

Všem hlavně ZDRAVÍ A ZDRAVÍ… 🙂

Vážení rodiče distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

Děkujeme