týden od 17. 5. 2021 do 22. 5. 2021

Testování v pondělí 17.5. od společnosti Pronatal – žádáme o co největší počet zájemců!!! Nutný INFORMOVANÝ SOUHLAS S SEBOU! zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4 (002)

                                                                                                                              Děkujeme 🙂 

Dále nastává běžný režim ve výuce:

  • nástup do školy 8. tříd v 7:40 hodin předním vchodem a ihned proběhne testování v atriu
  • vyučování v odborných učebnách dle rozvrhu, děti již nemusí být v kmenových třídách
  • nadále platí v celé škole používání roušek nebo respirátorů a zvýšená osobní hygiena

 

OD 3. 5. – 7. 5. NASTUPUJÍ  8. ROČNÍKY  NA PREZENČNÍ VÝUKU. V DALŠÍM TÝDNU BUDE PROBÍHAT VÝUKA DISTANČNÍ.

Vyučující, kteří provedou testování a organizují příchod žáků– vyučující, kteří je mají na 1. vyuč. hod.

Vstup do budovy bude umožněn celým kolektivům tříd s vyučujícím. Místo srazu pro žáky 2. stupně je stejné jako na podzim. Žáci druhého stupně se budou scházet na zámkové cestě zadní strany budovy školy u východu na hřiště, kde si je vyučující vyzvednou.

Výuka na druhém stupni bude probíhat v kmenových třídách.

Protiepidemiologická opatření – chirurgické roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu žáků v budově, povinnost samotestování, používání anticovidových dezinfekcí.


Vážení rodiče,

prostřednictvím obecné zprávy programu Bakaláři jsme Vám zaslaly odkaz pro vstup na online třídní schůzky – 21. 4. od 17, 30 v aplikaci Teams. 

Jana Englická

Helena Čermáková


ONLINE KONZULTACE K 3. ČTVRTLETÍ PROBĚHNOU V TÝDNU 19. 4. – 23. 4.

PODLE POTŘEBY SI RODIČE KONTAKTUJÍ DANÉHO VYUČUJÍCÍHO A DOMLUVÍ SI TERMÍN SCHŮZKY V APLIKACI TEAMS


Předávám info od vedení školy:

Vážení rodiče,

v souladu se školským zákonem má Vaše dítě nárok na odebrání obědu po dobu distanční výuky. Výdej obědů probíhá od 13,00 hodin do 13,30 hodin. Víme, že ne všichni této služby využívají. Paní hospodářka proto nemůže všem dětem odhlásit generální odhláškou oběd. Tato povinnost zůstává na Vás. V současné době každý promýšlí své výdaje, a proto Vás žádáme o rychlou reakci s odhlášením, ať zbytečně nevyhazujete peníze za neodebrané obědy a my za odpad ze stravovacích provozů.


Výpisy vysvědčení za 1. pololetí dostanou žáci až po návratu do školy.


OD 4. 1. 2021 OPĚT PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY, PLÁN AKCÍ V BAKALÁŘÍCH, KALENDÁŘ V TEAMS.

Vážení rodiče, distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

Děkujeme


Zde info ze školní jídelny:

Vážení rodiče,

omlouváme se opět za komplikace, které přináší současný nouzový stav a školský zákon. Všichni současní strávníci jsou přihlášeni  ke stravování.

Od pondělí 4.1.2021 se budou ve školní jídelně stravovat žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníků. Ostatní žáci si mohou docházet pouze pro obědy do odnosných nádob.

V případě, že si žáci nechtějí odebírat jídla, je nutné oběd odhlásit.

Odhlášení je možné přes internet,  nebo mailem či telefonicky přes vedoucí školní jídelny.

Stravování musí splňovat zvýšené hygienické požadavky na pobyt žáků v jídelně i na výdej stravy. Proto není možné nabízet výběr ze dvou jídel.  Ze stejného důvodu je omezen výdej obědů do odnosných nádob na dobu od 13,00 do 13,30 hodin.

Věříme, že se vše brzy vrátí do normálního provozu.