Skupina Heleny Čermákové

27. 3. 

Vážení rodiče,

děkuji všem za snahu a práci v nelehkých podmínkách.
Posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

učebnice str. 52 přečíst (poslech), str. 52/ cv. 1, 2, 3a,b do šk. seš.

 

+ nadále procvičovat nepravidelná slovesa (UČIT SE PRŮBĚŽNĚ PO DOBU SAMOSTUDIA):
be, do, give, take, win, ride, drive, see, have, go, find, fly, catch, buy, read, meet, write, fall, eat, send, speak, swim, sleep, leave, break, make, lose, get, forget, think, run, sit, come, hide, creep, build, steal, sink, put

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín:  3. 4.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia. 

 

20. 3. 

Vážení rodiče,
posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

učebnice s. 49/2 do šk. seš.

AB 78/4.4 přečíst a aplikovat v AB 41/3

AB 42/1,3

 

+ nadále procvičovat nepravidelná slovesa (UČIT SE PRŮBĚŽNĚ PO DOBU SAMOSTUDIA):
be, do, give, take, win, ride, drive, see, have, go, find, fly, catch, buy, read, meet, write, fall, eat, send, speak, swim, sleep, leave, break, make, lose, get, forget, think, run, sit, come, hide, creep, build, steal, sink, put

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín: 27. 3.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia.

18. 3.

Vážení rodiče,

Dnes Vám pro Vaše děti zasílám inspiraci k doplňujícímu procvičování: https://www.helpforenglish.cz/

Autoři zde aktuálně nabízejí pomoc žákům při jejich domácí práci. Jedná se o velice kvalitní studijní zdroj.

Následující odkaz nám aktuálně zaslali zástupci vydavatelství OUP s komentářem: „Pod následujícím odkazem naleznete přehledně rozdělené sekce na materiály pro vyučující, pro žáky a také pro rodiče. Průběžně budeme obsah na této stránce doplňovat. Zároveň společně s naší centrálou ve Velké Británii řešíme další možnosti podpory, kterou bychom Vám mohli nabídnout, ať už v online či offline podobě. „

Odkaz: https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=hero-banner&itm_campaign=ww-learn-at-home&cc=cz&selLanguage=cs

V pátek zadám další úkoly.

Přeji všem hlavně zdraví, Helena Čermáková