Aj83: Mgr. Jana Tvrzníková

Žádám  všechny, aby si zprovoznili technické vybavení počítače tak, aby byli schopni plnohodnotně spolupracovat v hodinách Aj.

Kdo má ke čtvrtletí hodnoceni N nebo 5, bude přezkoušen z učiva 4. a 5. lekce během dubna

 

Práce do 25.4.

Slovní zásoba, poslechy, gramatika k 5L do 5D (včetně)

trpný rod – procvičovaní: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

Práce do 15.4.

Lekce 5 – procvičování

L 5 – slov. zásoba

prac. listy z Chat v Teams, video s porozumněním – viz. Teams z 8.4.

 

 

Online hodiny Teams – úterý a čtvrtek – sledujte kalendář – v Chatu máte zjednodušený zápis z on-line hodin a odkazy on-line cvičení

Po domluvě je možná konzultace

 

8. A, V – Mgr. Olga Trumpfheller 8.3. – 12.3.

opakování učiva, slovesa s infinitivem nebo – ing – procvičování

Vybraná slovesa a jejich další spojení, slovíčka – 4. lekce

Online hodiny Teams – úterý a čtvrtek – sledujte kalendář

Hotové práce zasílejte na trumpfheller@zsnalise.cz – nezasílat, vše společně zkontrolujeme na online hodině.

 

 

8. A, V 1: Mgr. Helena Čermáková

Teams online: úterý, čtvrtek viz kalendář

Distanční výuka 19. 4. – 23. 4. 2021

Připravte se na Revision U5 – slovní zásoba a gramatika

Opakujte si nepravidelná slovesa

Pokračujeme s prezentací četby

Konzultace možná po předchozí domluvě.

Distanční výuka 12. 4. – 16. 4. 2021

Připravte si slovní zásobu 5D

Bude online test – trpný rod

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde všechny úrovně učebnice Project včetně poslechů z učebnice (poslech z pracovních sešitů máte na přiloženém CD):

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs