Práce v době karanténního opatření:

ZÁPIS DO SEŠITU

 • EU – zkratka Evropské unie
 • Základní kámen položen po II. světové válce (1951) – spolupráce některých zemí v oblasti využívání surovin.
 • Po skončení „studené války“(nebojuje se zbraněmi, ale v diplomatické rovině – např. různé zákazy…) a po rozpadu Sovětského svazu a tzv. „východního bloku“ vzniká v roce 1992 Evropská unie.
 • EU je společenstvím evropských států, které spolupracují v oblastech ekonomie, hospodářství, ekologie, kultury, a dalších.
 • Cílem je rozvoj států, stabilita, růst a blahobyt států Evropy.
 • V neposlední řadě usilují o mírovou politiku a diplomatické řešení problémů či konfliktů.
 • Hlavní sídlo EU je belgický Brusel, některé další instituce jsou v Lucembursku, Francii (Štrasburk) a Nizozemí (Haag)
 • Řídící orgány: Rada ministrů, Evropská komise, Evropský parlament…
 • Společná evropská měna: euro (ne všechny státy mají tuto měnu)
 • EU má 27 členských států.

Hlavní symboly EU: hymna – Óda na radost (L. van   Beethoven), vlajka – DOKRESLI

A jaké má výhody členství v EU?

 • Ekonomická podpora
 • Rozdělení výroby a spolupráce v rozvoji dalších hospodářských aktivit
 • Pracovní místa
 • Vzdělání a studium
 • Volný pohyb za prací, studiem, rekreací…
 • Společná měna
 • Projekty ve školství, ekologii, kultuře…

Shengenská dohoda – smlouva států EU a některých dalších států Evropy o zrušení hraničních kontrol = volný pohyb mezi státy Evropy

Měna euro: Nejvyšší bankovka je 500 euro, nejmenší je 1 cent.

ÚKOL: oskenuj nebo ofoť a pošli do 8. 4. 2020 na mailovou adresu dubova@zsnalise.cz:

 1. vypiš do sešitu všechny členské státy EU a označ, v kterých se neplatí eurem.
 2. vypiš nevýhody členství v EU a zdůvodni (min. 3, nápověda: některé výhody mohou být i nevýhodou).

Zdroje: Internet, encyklopedie, webovky Evropské unie – europa.eu (jsou tam bezva hry a materiály).


Dokončit zadanou práci z hodin VO:

 1. ZEMĚ EU, KTEROU JSEM NAVŠTÍVIL/LA

Rozsah práce: min A4 dle zadané osnovy (připomínám: 1. stručně o zemi – hl. město, počet byvatel, jazyk, náboženství, ….. – do 10 vět, 2. vlastní zážitky – popis, líbilo x nelíbilo a proč, 3. porovnání s ČR, výhody x nevýhody, 4. závěr – Zhodnocení)

Zdroje: vlastní zážitky z návštěvy, info letáky, internet, encyklopedie, atlas

Práci pošlete do 25. 3. (word, vlastní rukopis – pak nafoťte či oskenujte).

2. VÝZNAM TRESTU

Vlastní názor na trestání – Jaký je podle mě účel trestu? Proč trestáme? ….

Rozsah práce: min A5, word nebo vlastní rukopis

Práci si zkontroluji po nástupu do školy.