Úkoly z českého jazyka a literatury (do 5. 4.)

Před odesláním si prosím zkontrolujte, že jste vypracovali a nahráli do mailu všechny požadované úkoly.  

 (tento termín – dvě cvičení z učebnice; výtah na zadaný text; odpovědi na otázky z literatury)

 

Český jazyk

         Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami – začínáme nové učivo, tak buďte opravdu důslední 

 • pečlivě si přečtěte a nastudujte teorii k významovým poměrům – učebnice str. 49-51 

 • vytiskněte/přepište si uvedený zápis  –>ZDE<–

 • do zápisu doplňte podle učebnice správné příklady 

 • vypracujte do sešitu uvedená cvičení:
  – uč. str. 53/3 a, b – do sešitu přepište celá souvětí!
  – uč. str. 53/4a, b – do sešitu stačí věty očíslovat a napsat, zda je poměr správně, pokud není, tak k němu připište správné řešení
       => práci vyfoťte a pošlete na můj mail do 5. 4. 


Sloh 

 • přečtěte si tabulku v učebnici – str. 96 – Výtah 

 • přepište si uvedený zápis do sešitu (viz níže)

 •  napište do sešitu výtah na text z učebnice – str. 97/3 (text pokračuje i na další straně) – svou práci vyfoťte a pošlete do 5. 4. na můj mail 


Literatura

 • přepište si uvedený zápis do sešitu (viz níže)

 • přečtěte si ukázku (učebnice literatury str. 109) a odpovězte na zadané otázky – vypracované odpovědi pošlete do 5. 4. na můj mail 

 • Ti, co mají mít 3. 4. referát na knihu, mi ho zpracují písemně (ručně, čitelně) a pošlou na mail do 5. 4. 
  – pokud si nepamatujete, kdy máte referát, najdete to na odkazu níže
  – před odesláním si zkontrolujte, že máte v referátu vše (včetně úryvku – ten můžete z knihy ofotit)


Zápis sloh přepsat do sešitu (ve škole proběhne kontrola) 

         VÝTAH

= shrnutí hlavních myšlenek odborného textu

– krátké jednoduché věty

– přehledná stavba textu

– v závěru citace zdroje informací

 


Zápis literatura  přepsat do sešitu (ve škole proběhne kontrola) 

                  FRANCIE

François Villon

–  vystudoval univerzitu, ale vedl bohémský život (tulák, zloděj, rváč) = tzv. 1. prokletý básník

– přinesl do liter. obyčejný život, popisuje nejnižší vrstvy, krutost, špínu

– zakladatel villonské balady = specifické uspořádání slok a veršů

– dílo: Závěť (= Testament)

(LIT str. 109)

 1. Jak se jmenuje král, který vystupuje v básni?

 2. Koho/co Diomed viní za své špatné chování?

 3. Co se nakonec stalo s Diomedem?

 4. Čeho autor básně lituje?

 5. Popiš, jaký vedl autor život, když byl mladý.

 6. Zamysli se nad tím, zda je autor šťastný? Svou odpověď zdůvodni.Referáty-2.pololetí


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj 

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení
Český jazyk

 • procvičování druhů vedlejších vět – na uvedeném odkaze najdete online procvičování –>ZDE<– 

– udělejte minimálně 7 cvičení na druhy vedlejších vět (komu to nepůjde, udělá všech 10) 

– zkontrolované cvičení vyfoťte (printscreenem/mobilem) a pošlete do 29. 3. na můj mail (dubska@zsnalise.cz)

– zde máte ukázku toho, co po vás chci: 

Na odeslaných fotkách nemusíte mít vždy 100% úspěšnost, to je zpětná vazba pro vás, pokud se vám nedaří, udělejte těch cvičení víc. Zároveň nezamazávejte obsah, to mám zde jen proto, abyste neviděli správné řešení 😀 

Dělejte to prosím zodpovědně a poctivě, po poslední odevzdané práci vím, že vám to ještě nejde, proto tento týden věnujeme procvičování. 😉 


Zde je ke kontrole předchozí pracovní list -> „Druhy vedlejších vět – řešení“


Sloh 

 • napište líčení na jeden z uvedených obrázků –>ZDE<–

  – práce bude kvůli čitelnosti a rozsahu napsaná na počítači
  – velikost písma 12, řádkování 1,5
  – rozsah min. 220 slov (počet slov najdete většinou někde v dolní liště textového editoru)
  3 odstavce: 1. úvod (kde se nacházím); 2. stať (samotné líčení krajiny); 3. závěr (zhodnocení a odchod z místa) 

Literatura

 • přepište si uvedený zápis do sešitu

 • přečtěte si ukázku sonetu –>ZDE<–

 • Ti, co mají mít 27. 3. referát na knihu, mi ho zpracují písemně (ručně, čitelně) a pošlou na mail do 29. 3. 
  – pokud si nepamatujete, kdy máte referát, najdete to na odkazu níže
  – před odesláním si zkontrolujte, že máte v referátu vše (včetně úryvku – ten můžete z knihy ofotit)
Úkoly z českého jazyka a literatury (do 22. 3.)

Český jazyk

 • vypracujte pracovní list na druhy vedlejších vět, který máte ze školy (Kdo ho ztratil, může si ho ZDE stáhnout a vytisknout)
 • učebnice str. 45/2  + 46/5 a, b – vypracovat čitelně do sešitu 

Sloh 

 • napište líčení na vámi vybraný tištěný obrázek (zadáno již ve škole) – rozsah min. 1A5;  práce bude napsaná ručně a čitelně; bude obsahovat úvod, stať, závěr 

Literatura

 •  přečtěte si ukázku z Romea a Julie (viz přiložený dokument) a vypracujte do sešitu uvedené otázky a úkoly.  (Ukázka)

       Romeo a Julie

 1. Co stojí v cestě jejich lásce?
 2. Čeho se Julie při rozhovoru obává?
 3. Proč Romeo neuvidí, že se červená?
 4. V co by se chtěl Romeo proměnit, aby byl Julii blíž?
 5. Kde a kdy se scéna odehrává?
 6. Napiš charakteristiku postav, jak na tebe v úryvku působí.
 • Ti, co měli mít 13. 3. referát na knihu, mi ho zpracují písemně (ručně, čitelně) a pošlou na mail (do 22. 3.)TESTY

8.A + 8.V – úterý 3. 3.  – pravopisné cvičení – y/i

8.A + 8.V – úterý 10. 3.  – pravopisné cvičení – velká písmena (VELKÁ PÍSMENA– příručka ke stažení) 

 

 

8.A – úterý 11. 2. – test – přístavek 

8.V – čtvrtek 13. 2. – test – přístavek 

8.A + 8.V – úterý 4. 2. – test – určování větných členů