TESTY

8.A + 8.V – úterý 17. 12. – test – slovesa – mluvnické kategorie

8.A + 8.V – pátek 10. 1. – test – starověká a středověká literatura 

8.A + 8.V – úterý 14. 1. – test – slovesný vid

 

 

8.A + 8.V – úterý 19.11. – test – skloňování cizích vlastních jmen

8.A + 8.V – úterý 26. 11. – pravopisné cvičení s, z, vz

8.A + 8.V – úterý 3. 12. – diktát

8.A + 8.V – úterý 24. 9. – opakování 7. ročník – slovní zásoba (odvozování, skládání, zkracování, sousloví, přejímání, přenesení významu, homonyma,…) 

8.A + 8.V – úterý 22. 10. – pravopisné cvičení – bě/bje/pě/vě/vje

8.A + 8.V – úterý 5.11. – test – skloňování přejatých slov

8.A + 8.V – úterý 12.11. – pravopisné cvičení – mě/mně


OSTATNÍ TERMÍNY

REFERÁTY NA KNIHU – termíny


REFERÁT – kniha

– autor, název knihy, žánr, počet stran

– kde a kdy se děj odehrává

– hlavní postavy – stručná charakteristika

– stručný děj – BEZ rozuzlení

– ukázka z knihy + komentář

– názor a hodnocení – stupnice 0 -10

  + zda splnila kniha mé očekávání, doporučení

                              

délka cca 5 minut (max. 7 minut!!)

 


Předpona s(e)-

  • Směr dohromady (k sobě) – př. spojit, spočítat, stlačit
  • Směr dolů – př. shodit, sjet, skácet
  • Směr z povrchu pryč – př. smazat, smést

Předpona s(e)- se píše i v některých ustálených případech: př. stěžovat, skončit, strávit, sdělit, stýskat

Předpona z(e)-

  • Vyjádření dokončeného děje – př. zkomplikovat, zradit, ztuhnout, zesílit, zkritizovat
  • Vyjádření změny stavu – př. zdokonalit, zkapalnit, zbarvit

Předpona z(e)- se píše i v některých ustálených případech: př. zkoušet, zpytovat, zřídit, zpívat

Předpona vz-

  • vyjádření směrem nahoru nebo vymanění se z něčeho – př. vzhlédnout, vztyčit se, vzpamatovat se

 ! Pozor na dvojice slov, které se liší významem!

svolat (schůzi) x zvolat (vykřiknout)
stěžovat si (na někoho) x ztěžovat (dělat těžkým)
sjednat (mír) x zjednat (pořádek)
sbít (k sobě) x zbít (natlouci někomu)
shlížet (dolů) x zhlížet (film)
spravit (věc) x zpravit (informovat)