Aktuálně probírané učivo

 Projekt – SMĚSI

 

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana

PL 1 směsi

PL 2 směsi v2

PL 3 směsi v2

PL 4 Oddělování složek

PL 5 Vyjádření složení roztoků

PL 6 Hmotnostní zlomek – procvičování ze směsí

Laboratorní práce č 3

PL 7 Voda

PL 8 Vzduch


Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

8. A 

4. 2. – Test, voda + vzduch + portfolio

8. V 

28. 1. odevzdání laboratorní práce č. 3

4. 2. – Test, voda + vzduch + portfolio


 Probrané učivo

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek v2


Žákovské portfolio 8.ročník