Aktuálně probírané učivo

 Projekt – Bezpečnost při experimentální činnosti, Vlastnosti látek

 

Pracovní listy ke stažení:

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek v2


Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

8. A 

8. V 

 


 Probrané učivo

 


Žákovské portfolio 8.ročník