TESTY

8.V – středa 8. 1. – test – nové typy monarchií, Francie, Rusko

8.A – čtvrtek 9. 1.  – test – nové typy monarchií, Francie, Rusko

 

 

 

8.A  a 8.V – pondělí 18.11. – test – Rudolf II. a třicetiletá válka

8.V – středa 27.11. – test pojmy – uč. str. 23-24

8.A – čtvrtek 28.11. – test pojmy – uč. str. 23-24

8.A  a 8.V – pondělí 9.12. – test – Anglie, severoamerické kolonie – vznik USA

8.A – pondělí 21.10. – test – Reformace (Německo, Francie, Anglie, důsledky) + Ferdinand I. a Maxmilián II. 

8.V – pondělí 21.10. – test – Reformace (Německo, Francie, Anglie, důsledky) + Ferdinand I. a Maxmilián II. 

8.A  a 8.V – pondělí 4.11. – test pojmy – MODRÁ učebnice str. 129-130 a 140


ZÁPIS – 8.V – přepsat zápis do sešitu 

Ludvík XIV. – „král Slunce“

– 1661 – se ujal vlády ->  absolutistický panovník – „Stát jsem já“

– vybudoval velkolepé sídlo – Versailles [versaj] 

– časté slavnosti -> finančně náročné

– vedl mnoho válek -> finančně nákladné => obrovské dluhy

merkantilismus = zdrojem financí je obchod => podporovat vývoz zboží, omezit dovoz => zakládání manufaktur

            – výroba parfémů, krajek, gobelínů, paruk

            – nápad ministra financí – Colberta

– 1685 – zrušení ediktu nantského => pouze katolická víra => odchod  pracovitých hugenotů => pokles hospodářství

 

Ludvík XV.

– zadlužená státní pokladna

– vedl mnoho válek -> ztráty území (např. kolonie v S Americe, Indii)

– daně platí – měšťané a venkované X neplatí duchovenstvo a šlechta

->  zvyšování daní => nespokojenost obyvatel

=> země je v krizi

 

RUSKO

– způsob vlády: „samoděržaví“ – nejtěžší forma absolutistické vlády

                                                         – car není nikým omezován

– společnost: – vyšší šlechta – rodová (= bojaři)

                       – nižší šlechta – služebná (půda od cara je plat za služby) => věrnost carovi

                       – svobodní lidé

                       – nevolníci (= mužici)

 

PETR I. VELIKÝ

– nejvýznamnější ruský car

– 1689 – Petr se ujal vlády -> chce modernizovat Rusko

– 2 cíle: 1) přístup k moři -> získal pobřeží Finského zálivu -> založil Petrohrad (= sídelní město)

              2) vybudovat evropskou velmoc -> řada reforem