SOUČASNÝ PROJEKT

 

OBRATLOVCI  Projekt č. 1 – TŘÍDY OBRATLOVCŮ, TĚLNÍ POKRYV

Pracovní listy ke stažení:

Zadání

PL 1 Třídy obratlovců

PL 2 Tělní pokryv

PL 3 Pozorovaní šupin a peří

Sebehodnocení

 


Práce na projektu č. 1 :

 

Prezentace projektu č. 1 :

 18. 9. a 25. 9.


Test a odevzdávání portfolií – k projektu č. 1:

27. 9.

 


 Minulý projekt:

 


 Žákovské portfolio z přírodopisu 8. ročník