Zadání práce 18.5. – 29.5.2020

Dobrý den, v tomto týdnu se podíváme na těžbu nerostných surovin a na to, jak člověk hospodaří s přírodními zdroji a jaké má možnosti a vyhlídky do budoucna.

Bude toho trochu více, takže práci máte na 14 dní.

Zopakujte si:

  1. Rozdělení nerostných surovin(NS)
  2. Jaké zásoby NS máme v ČR?
  3. Jak se vyrábí elektrická energie – druhy elektráren

Nové téma: Hospodaření s přírodními zdroji

Přečti si v učebnici článek na straně 52, 53 a 54

Odpověz na otázky:

  1. Uveď příklady vyčerpatelných obnovitelných zdrojů.
  2. Uveď příklady vyčerpatelných neobnovitelných zdrojů.
  3. Uveď příklady nevyčerpatelných zdrojů.
  4. Lidstvo potřebuje stále více energie. Jaké jsou možnosti, jak zvýšenou poptávku zabezpečit?
  5. Do budoucna mohou být řešením alternativní zdroje energie, co mezi tyto zdroje řadíme?

PRACOVNÍ SEŠIT:

Přečti si text na straně 34: Nerostné suroviny a energie a následně vyplň tabulku pod článkem.

Dále vypracujte cvičení 2 a 3 na straně 35. Na straně 36 vypracujte cvičení 4, 5 a 7.

 

Děkuji za spolupráci

Přeji pěkné dny

Zdeněk Rom