Vítejte na stránce 9.V 🤩

 

PÁTEK 25. 6. 2021:  SRAZ v 8:00 VE ŠKOLE.

MOKRÁ VARIANTA: ZŮSTÁVÁME VE ŠKOLE, PROMÍTÁNÍ, POPCORN, MOŽNÝ ODCHOD DO CUKRÁNY NA BRUMLOVCE

KONEC VYUČOVÁNÍ VE CCA 12:30.

SUCHÁ VARIANTA: SPOLEČNÝ ODCHOD DO PARKU NA PANKRÁCI. VYUČOVÁNÍ KONČÍ NÁVRATEM Z AKCE NA KAČEROVĚ CCA V 12:30.

 


  • Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek na SŠ – 2. 6. a 3. 6.


POZOR! Informace k přijímacímu řízení: na stránkách atlasskolstvi.cz najdete nejenom přehled všech SŠ, ale i zveřejnění vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SŠ: „Důležitou změnou na portálu www.atlasskolstvi.cz je zveřejnění 2. kola přijímacího řízení v profilech středních škol, které toto kolo vyhlašují.

Ve vyhledávacím filtru je možné zadat volbu zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení – https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?tworound=true . Dále je možné filtrovat regionálně a celkově tak získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.“ Bude v provozu od termínu zveřejnění výsledků přijímaček (od 19. 5.).


Informace k podání odvolání o nepřijetí na SŠ

Co musí odvolání obsahovat:

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

  1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
  2. Datum
  3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
  4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
  5. Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat: Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat). Možné je i donést osobně na SŠ.
Třídní učitelka: PhDr. Hana Dubská

Kontakt: dubska@zsnalise.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna dějepisu-zeměpisu (1. patro)


Probraná témata během distanční výuky (2019/2020) 


Předměty:

Český jazyk 9. ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. třída

Chemie 9. V

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník 

Informatika 9. třída

Svět prácePlán akcí 9.V 2020/2021