Vítejte na stránce 8.V 😉

Aktuality

 


Třídní učitelka: PhDr. Hana Dubská

Kontakt: dubska@zsnalise.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna dějepisu-zeměpisu (1. patro)


Plán akcí 8.V 2019/2020


Přírodopis 8. V

Chemie 8. ročník

Český jazyk 8. ročník 

Dějepis 8. ročník

Fyzika 8. třída