Vítejte na stránce 8.V 😉

Aktuality

  • Částka za pracovní sešity pro 8. ročník je 777,- Kč, uhraďte prosím co nejdříve na účet školy, do poznámky uveďte jméno a třídu žáka.
    (AJ 285,- Kč; NJ 130,- Kč; ČJ 79,- Kč; M 150,- Kč;  Dě 79,-Kč; Ze 54,- Kč)

 


Třídní učitelka: PhDr. Hana Dubská

Kontakt: dubska@zsnalise.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna dějepisu-zeměpisu (1. patro)


Plán akcí 8.V 2019/2020


Přírodopis 8. ročník

Chemie 8. ročník

Český jazyk 8. ročník 

Dějepis 8. ročník

Fyzika 8. třída