ZMĚNA – VÝUKA OPĚT PO SKUPINÁCH

Skupina pí.uč. Tvrzníková

on-line výuka probíhá v úterý od 9.55 a ve čt od 8.00 na Teams. Mějte připravené učebnice, sešity a pracovní sešity, které budu ve škole kontrolovat. Zjednodušený zápis z hodiny najdete v Chatu na Teams.

Všechny projekty etc. posílejte na: tvrznikova@zsnalise.cz

Práce do 18.1.:

Procvičování na https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Kompletace slovní zásoby Unit 3, procvičování 3D – uč. i prac. sešit

 

 

9. A, V 1 : Mgr. Helena Čermáková

Teams online: úterý, čtvrtek viz kalendář

Distanční výuka 18. 1. – 22. 1. 2021

Připravte si – práce s textem uč. str. 38/ 2, 3, 4 – possible ending of the story

Budeme opakovat Unit 3 – Revision str. 42

Distanční výuka 11. 1. – 15. 1. 2021

Připravte si slovní zásobu učebnice str. 36 – Warning signs, str. 37 – reflexive pronouns, slovní zásobu 3D

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde všechny úrovně učebnice Project včetně poslechů z učebnice (poslech z pracovních sešitů máte na přiloženém CD):

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

9. A, V 3 Mgr. Olga Trumpfheller