Němčina – pí.uč. Tvrzníková

19.5.

Dnes jsme si prošli stránku 19 v učebnici a procvičili předložky na obrázkovém diktátu. Do příštích Teams si doplňte cvičení z prac.sešitů (která nejsou poslechová) do str. 13.

Pěkný týden :)JT

12.5.

Do 19.5. si napište do sešitů cv. 17/1d a 18/4. Na Teams si zkontrolujeme. Kdo se nemůže připojit, ať mi pošle ofocené. Do konce května si zkompletujte sl. zásobu z lekce 7.

11.5.

Vzhledem ke změně organizace průběhu výuky máte možnost konzultací / hodin němčiny na Teams v úterý od 10h.

Skupina pí. uč. Smejkalové 

Z důvodu nástupu II. stupně do školy ruším od 8. 6. 2020 online konzultace.

Pracovní list na procvičování časování sloves (pozor, jsou zde i slovesa, kde se mění samohláska 😉 )- PL Konjugace

Procvičování – Národnosti 1, Národnosti 2  pro vás na odlehčení, abyste neměly jen gramatiku 😉

Slovesa s odlučitelnou předponou – pracovní list Trennbareverben

U sloves s odlučitelnou předponou platí: časují se stejně jako všechna slovesa v němčině 🙂 Odlučitelnou předponu píšeme vždy na konec věty (ať jde o větu oznamovací, tázací, nebo zápornou 🙂 ).

Dále opakovat slovní zásobu celé lekce 8 🙂

Doporučuji aplikaci WordTrainer FRAUS na procvičování slovíček.

S pozdravem
Tereza Smejkalová

 

NJ – skupina O. Trumpfheller – 8. A, V

Úkoly na měsíc červen

Opakovat gramatiku a slovní zásobu od začátku učebnice – druhé pololetí 8. třídy

 Můžete mě kontaktovat na Teams každé úterý od 09.00 hod do 10.00 hod. ohledně dotazů na učivo.