Třída 9.A 2019/20

Třída 9.A 2019/202020-05-21T09:42:34+01:00

Vítám Vás na stránkách třídy 9. A.

 

Z důvodu současné mimořádné situace bude probíhat zadávání učiva přes Bakaláře online. Zkontrolujte si prosím své přihlašovací údaje, pokud se Vám přihlášení nezdaří, kontaktujte mě na školní mail (vitaskova@zsnalise.cz).  

 

Upozornění pro rodiče

Od 25. 5. bude výuka 9. ročníků končit v 11.30 místo v původních 11.45

Sledujte prosím průběžně nástěnku v Bakalářích  a webové stránky.  

Příprava 9. ročníků na přijímací zkoušky

Vážení rodiče od 11.5. 2020 do 5.6.2020 mohou žáci za přísných hygienických podmínek docházet do školy k přípravě na přijímací zkoušky. 8.6.2020 se organizují přijímací zkoušky na čtyřleté obory. Výuku budeme organizovat 3 dny v týdnu – pondělí až středa, vždy ve 4 vyučovacích hodinách po 4 týdny.  Příprava je určena pro žáky 9. tříd připravující se na přijímací zkoušky. Na základě ankety a následného ověření budeme otevírat dvě skupiny. Ze zájemců budou vytvořeny dvě skupiny chlapci a děvčata.

Podmínky vstupu do školy:

Vyplnění a podepsání čestného prohlášení rodičem žáka. Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy:  Čestné_prohlášení 

Dodržování pravidel pobytu ve škole. Při jeho porušení může být žák z přípravy vyloučen: Pravidla pobytu ve škole

Od 11.5. ve škole vaří školní jídelna a žáci, kteří se nahlásili třídním učitelům obdrží oběd za výše uvedených pravidel. Obědy mohou obdržet pouze pokud budou přítomni ve škole na vyučování (Po – St).

 


Třídní učitelka Šárka Vitásková

Kontakt na třídní učitelku: vitaskova@zsnalise.cz

Kmenová třída: učebna matematikyČeský jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. třída

Chemie 9. třída

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce 

Plán třídního učitele 9. ročník 19/20


Fotogalerie

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com