Angličtina skupina knihovna  (pí. uč. Ondříčková)

ÚKOLY 30.3. – 3.4.

Buying a ticket + prepositions 

Do sešitu exercisebook vypracovat:
1) Book 60/2 – nespojovat ale připsat český význam
2) Book 60/3c – přepsat dialogue správně podle poslechu na www.oup.com/elt/project  – audio
3) Book 60/4a podle www.oup.com/elt/project  – audio
4) Book 61/Grammar: prepositions (zelený rámeček dole) –  přepsat do sešitu se správnými předložkami
5) Vše co jste napsali po sobě nahlas přečtěte, nejlépe někomu z rodiny
6) Čitelně vypracovaná cvičení ofotit a poslat ke kontrole do pátku 3.4. do 12h

Be strong and have a nice time not only with English  😉

 

 

Skupina Heleny Čermákové

27. 3. 

Vážení rodiče,

děkuji všem za snahu a práci v nelehkých podmínkách.
Posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

AB (pracovní sešit) str. 46/ 3,4,5

AB 47/6,7 –  doporučuji přečíst si komentář v AB str. 79/ 5.6

AB 52/1

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín:  3. 4.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia. 

20. 3.

Vážení rodiče,
posílám Vám další zadání práce pro Vaše děti:

učebnice s. 58 čtení (poslech), 59/3 do ŠS, 59/6a,b poslech – opět do ŠS, AB 46/1

Vyplněné zadání zašlete zpět v příloze (oskenované, ofocené…) na cermakova@zsnalise.cz
Termín: 27. 3.

Děkuji a zdravím
Helena Čermáková

Doporučujeme využít k procvičování a upevnění učiva (k dispozici ve všech úrovních od 5. do 9. ročníku) online podporu k učebnici: www.oup.com/elt/project
Naleznete zde mimo jiné poslechy a procvičení učiva s okamžitou zpětnou vazbou.
Po obnovení výuky budeme kontrolovat vyplněné pracovní sešity podle postupného zadávání samostudia.

18. 3.

Vážení rodiče,

Dnes Vám pro Vaše děti zasílám inspiraci k doplňujícímu procvičování: https://www.helpforenglish.cz/

Autoři zde aktuálně nabízejí pomoc žákům při jejich domácí práci. Jedná se o velice kvalitní studijní zdroj.

Následující odkaz nám aktuálně zaslali zástupci vydavatelství OUP s komentářem: „Pod následujícím odkazem naleznete přehledně rozdělené sekce na materiály pro vyučující, pro žáky a také pro rodiče. Průběžně budeme obsah na této stránce doplňovat. Zároveň společně s naší centrálou ve Velké Británii řešíme další možnosti podpory, kterou bychom Vám mohli nabídnout, ať už v online či offline podobě. „

Odkaz: https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=hero-banner&itm_campaign=ww-learn-at-home&cc=cz&selLanguage=cs

V pátek zadám další úkoly.

Přeji všem hlavně zdraví, Helena Čermáková