Aktuálně probírané učivo

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:

PL 1 oxidy úvod

PL 2 tvorba názvosloví

PL 3 Vybrané oxidy

PL 4 Sulfidy

PL 5 Sloučeniny halogenů

PL 6 Hydroxidy

PL 7 Kyseliny

 

CHEMICKÉ ROVNICE, REAKCE

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3.Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství

5. Výpočet hmotnosti z chemických rovnic

6. Rychlost chemických reakcíTermíny testů, odevzdávání portfolií 

9. A 

6. 2. test, názvosloví oxidů, PL 3

13. 2. test, názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů

27. 2. test hydroxidy, názvosloví + teorie

9. V

3. 2. test, názvosloví oxidůProbrané učivo:


Žákovské portfolio z chemie 9. ročník