Aktuálně probírané učivo

 

                 Opakování učiva z distanční výuky

 

Pracovní listy ke stažení:

Částicové složení látek

 

 Termíny testů a odevzdávání portfolií:

9. A

Opakovací test – částicové složení látek, pátek 2. 10.

Test – značky, úterý 6. 10.

9. V

Opakovací test – částicové složení látek, pátek 2. 10.

 

 Probrané učivo: