Aktuálně probírané učivo

 

9. A                  ORGANICKÁ CHEMIE

Pracovní listy ke stažení:

Uhlovodíky karan

Učební text alkany

Učební text alkeny

Učební text alkyny

Termíny odevzdávání:

Pracovní list odevzdáte nejpozději do neděle 14. 6.


9. V                  ORGANICKÁ CHEMIE

Pracovní listy ke stažení:

Uhlovodíky karan

Učební text alkany

Učební text alkeny

Učební text alkyny

Termíny odevzdávání:

Pracovní list odevzdáte nejpozději do následující pátku 19. 6. Probrané učivo:

Názvosloví


Žákovské portfolio z chemie 9. ročník