Aktuálně probírané učivo

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:

PL 1 oxidy úvod

PL 2 tvorba názvosloví

CHEMICKÉ ROVNICE, REAKCE

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3.Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství

5. Výpočet hmotnosti z chemických rovnic

6. Rychlost chemických reakcíTermíny testů, odevzdávání portfolií 

9. A 

7. 10. test, chemická reakce, rovnice, PL 1 a 2

17. 10. test, výpočty molární hmotnosti, PL 3

4. 11. test, výpočty látkového množství, PL 4

14. 11. test, výpočty z chemických rovnic, PL 5

21. 11. odevzdávání portfolií – Chemická reakce, chemická rovnice

28. 11. názvosloví oxidů (název – vzorec)

16. 12. názvosloví oxidů

9. V

14. 10. test, chemická reakce, rovnice, PL 1 a 2

13. 11. test, molární hmotnost, PL 3

18. 11. test – Výpočty molární hmotnosti

16. 12. odevzdávání portfolií – Chemická reakce, chemická rovnice

10. 1. test názvosloví oxidů (název – vzorec)Probrané učivo:


Žákovské portfolio z chemie 9. ročník