Aktuálně probírané učivo

CHEMICKÉ ROVNICE

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:


Termíny testů, odevzdávání portfolií 

9. A 

9. V


Probrané učivo:


Žákovské portfolio z chemie 9. ročník