Aktuálně probírané učivo

CHEMICKÉ ROVNICE, REAKCE

Pokračujeme v dokončení učiva 8. ročníku.

Pracovní listy ke stažení:

Úvodní strana

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3.Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství

5. Výpočet hmotnosti z chemických rovnic

6. Rychlost chemických reakcí



Termíny testů, odevzdávání portfolií 

9. A 

7. 10. test, chemická reakce, rovnice, PL 1 a 2

17. 10. test, výpočty molární hmotnosti, PL 3

9. V

14. 10. test, chemická reakce, rovnice, PL 1 a 2



Probrané učivo:


Žákovské portfolio z chemie 9. ročník