TESTY

9.A – středa 23.10. – test – První světová válka – 1. část (mezinárodní situace před válkou až ruská revoluce – včetně)

9.V – pondělí 21.10. – test – První světová válka – 1. část (mezinárodní situace před válkou až ruská revoluce – včetně)

 


Zápis – 9.V – přepsat do sešitu

 

Důsledky války

– mnoho obětí (vojáci i civilní obyvatelstvo)

– rozvrat hospodářství

– technický pokrok (letectví, chemický průmysl – výroba umělých hmot)

– emancipace žen

 

ČEŠI A SLOVÁCI

– Češi a Slováci bojují za R-U -> nelibost, vojáci přebíhají na stranu Dohody

=> formování vojenských řad = ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE                                                    

(-> budoucí jednotky ČSR)

– nejvýznamnější jednotky v RUS

=> ČSL legie – významný podíl na vítězství u Zborova (1917)

– po brestlitevském míru – stažení vojsk na Z frontu -> nutná cesta přes Sibiř

-> střet s bolševiky – návrat vojáků až v r. 1920

 

Zahraniční odboj

– T.G. Masaryk – od r. 1914 v emigraci

– představa státu Čechů a Slováků

-> proč společný stát? – blízkost národů

    – větší stát = větší produktivita a síla

    – vymanění Slováků z maďarské nadvlády

– 1915 – emigroval Edvard Beneš

=> spojení Beneše, Masaryka a M.R. Štefánika => společná

             propagace samostatnosti -> * Československá národní rada

– snaha přesvědčit dohodové státy o rozbití R-U

– vliv situace v RUS -> není spojenec Dohody => podpora vzniku nových

 států – budou hlídat Něm. na V hranici