Budu na TEAMs každé úterý od 12 hodin. Potřebujete li pomoci s fyzikou, připojte se.

Domácí výuka 14.5. – 4. 6. 2020

Naši deváťáci, jak již víte máte možnost od 11.5.2020 docházet do školy na přípravu na přijímací zkoušky.  Takže bychom se některými z vás příští týden mohli vidět. 

Zadání práce do konce měsíce května

Minulý týden jste si prošli portfolio ze sedmého ročníku a osvěžili jste si svoje vědomosti z vědeckého oboru fyziky – Optika.  Nyní navážeme na učivo sedmičky a doplníme si vědomosti o průchod světla skleněnou čočkou. Po porozumění tomuto učivu budete umět sestrojit jednoduchý dalekohled, nebo budete znát princip zobrazení mikroskopem, se kterým jste pracovali v učebně přírodopisu.

Jako vždy, pokud nemáte možnost tisku, bude mi stačit na volný list papíru doplnit správné odpovědi a NARÝSOVAT schemata. Vy, co chodíte do školy obdržíte portfolio tištěné, jako odměnu za svoji chuť ke vzdělávání.    

Pracovní list ke stažení

 Videa k pochopení problému:

 

 

Hlavně nezapomeňte pracovat, konec školního roku a přijímačky se blíží.

Přeji Vám příjemnou domácí práci. 

Mgr. V. Hlinka


 


ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 9. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Magnetické pole PLelmag
Elektromagnet

Elektromagnetická indukce PLelmagi

Elektrické motory

Transformátor PLtransformator
Vedení proudu v kapalinách a plynech PLelkapplyn
Polovodiče: PLpolovodice

Zvuk PLZvuk
Optika
PLOptika

Elektromagnetické vlny PLelmagvlny

Jaderná energie PL_jaderna energie
Vesmír
Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

Pracovní listy
Laboratorní práce
Samostatná práce – zajímavosti, referáty
Sebehodnocení
Testy

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

Pracovní listy 50 b.

– správnost vyplnění 30 b.

– úplnost 15 b.

– celková úprava 5 b.

Laboratorní práce 20 b.

– sestavení protokolu 5 b.

– vyplnění protokolu 10 b.

– závěry 5 b.

Samostatná práce 20 b.

Sebehodnocení 10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů …………………………………………………………..1

84 – 70 ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.[/fusion_text]