zadaná práce č 2, do 9.4.2020

VYSVĚTLENÍ A ZADÁNÍ

KDE NAJDU EXCEL

 

Odevzdat do 9. 4. 2020 na

email: jirouskova@zsnalise.cz

SOUBOR EXCEL – TABULKA