2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková DiS.


AKTUÁLNĚ:

SCHOLA PRAGENSIS 26. 11. – 28. 11. ONLINE – více informací o připojení na http://www.scholapragensis.cz/jnp/

Informace o plánovaném spuštění exkurzí na praktickém vyučování v budově na Praze 5 – Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5. Exkurze po dílnách praktického vyučování (řezbářské, truhlářské a kovářské dílny) budou probíhat po malých skupinách, s ochranou úst a nosu a pouze po předem telefonické domluvě.


Konzultační hodiny k I. čtvrtletí 2020/2021 se uskuteční v termínech 16. – 20. 11. (kromě 17. 11. –   státní svátek). Konzultace budou organizovány online schůzkami. Pro jejich úspěšné zvládnutí je nutné domluvit si jednání s jednotlivými učiteli dopředu. Učitelům, se kterými chcete konzultovat, zašlete mail na jejich školní adresu. Vyučující si s Vámi následně upřesní čas schůzky a zašle připojovací odkaz k zapojení do schůzky v Teams.

Věříme, že i takto pojaté konzultační hodiny společně zvládneme a budou přínosem pro výuku vašich dětí, našich žáků.


POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA PRO 9. ROČNÍK (Z DOMOVA):  od 14. 10. do odvolání

PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO VŠECHNY ŽÁKY: 26. 10. – 30. 10.

V Plánu akcí na Bakalářích najdete rozvrh online výuky.

Distanční vzdělávání je povinná součást vzdělávání. Neúčast žáka musí být omluvena. Pokud se žák nemůže účastnit určité hodiny, omluvte jej u učitele zameškaného předmětu. Pokud dítě onemocní na delší dobu, omluvte jej u třídního učitele.

Sledujte webové stránky třídy a Bakaláře kvůli informacím o zadávaném učivu v době distanční výuky, která je povinná pro všechny žáky. Pokud nemáte možnost tisknout pracovní listy a další zadanou práci, bude pak k vyzvednutí ve vrátnici školy.

Školní stravování: po přerušení provozu začínáme od 2.11., avšak bude probíhat v omezeném provozu z důvodu pokračující absence paní kuchařek. Do odvolání se proto vaří pouze jedno hlavní jídlo. Podmínkou účasti na stravování  v době distanční výuky je přihlášení žáka ke stravování mailem  na adresu vedoucí ŠJ: petrinova@zsnalise.cz nejpozději do 29.10.2020. Do mailu uveďte jméno a třídu dítěte, případně dny, ve kterých se bude stravovat.

Organizace výdeje obědů:

Obědy se vydávají pouze do odnosných nádob. Čas výdeje obědů žákům je od 12,15 do 13,00 hod. Mimo tento čas nebude nikdo do budovy vpuštěn. Podmínkou je samozřejmě nošení roušek, zachovávání 2m odstupů od ostatních žáků a dezinfikování rukou před vstupem do jídelny.


  • platbu za pracovní sešity (578 Kč) posílejte na nový účet školy, do poznámky nezapomeňte uvést příjmení a třídu žáka, potřeba uhradit co nejdříve – NĚKTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ UHRAZENO!


Předměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. třída

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK

  • 26. + 27. října: profilové testy k volbě SŠ v PPP Praha 1, 2 a 4 ve Francouzské 56, dobrovolné, zdarma
  • 19. listopad + 1. prosinec: edukativní představení k lidským právům a tématu holocaustu, proběhne ve škole
  • 4. prosince: organizace Mikuláše pro I. stupeň
  • 19. březen: 8. reprezentační ples
  • červen: jednodenní výlet

Vše záleží na aktuální epidemiologické situaci v ČR.


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A