2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková DiS.AKTUÁLNĚ:

  • Informace k přihláškám na SŠ: pokud se rozhodnete využít služby školy a zažádat o vyhotovení přihlášek na SŠ, pak v týdnu jarních prázdnin 22. 2. – 26. 2. nebude v provozu kancelář školy, tudíž přihlášky nebude možné připravit.  Kontaktujte proto výchovnou poradkyni I. Dubovou včas – do 19. 2., abyste mohli odevzdat přihlášky na SŠ nejpozději do 1. 3. 2021.

  • 4. 3, 9:00 – 9:35 on-line hodina VO + třídnická hodina
  • Jarní prázdniny: 22. 2. – 26. 2.

  • PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY SE PODÁVAJÍ AŽ PO VYDÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ, DŘÍVE TO NEJDE! POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ SE PÍŠE NA PŘIHLÁŠKY. TY VÁM MŮŽE VYROBIT ŠKOLA (ZDARMA) NEBO NOTÁŘ (ZA POPLATEK). SAMI PAK ODEVZDÁVÁTE (NEBO POSÍLÁTE POŠTOU) NA STŘEDNÍ ŠKOLY. NĚKTERÉ SŠ POŽADUJÍ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY. PROTO SI VŠE PEČLIVĚ NAPLÁNUJTE, ABYSTE PODALI PŘIHLÁŠKY VČAS – DO 1. 3. 2021. Pokud chcete, aby vám přihlášky vyrobila škola, NIC dopředu nevyplňujte, stačí přinést adresy škol, název oboru a kód oboru a p. uč. Dubová vám přihlášku vyhotoví (přes systém Bakaláři, i s QR kódem).


  • OD 4. 1. 2021 OPĚT DISTANČNÍ VÝUKA – sledujte aktuální informace k mimořádným opatřením. Online výuka přes Teams. Zadávání úkolů na i na webových stránkách třídy. Info k vydávání obědů najdete na webu školy v aktualitách. 🙂 


Předměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. A

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK

  • 26. + 27. října: profilové testy k volbě SŠ v PPP Praha 1, 2 a 4 ve Francouzské 56, dobrovolné, zdarma
  • 19. listopad + 1. prosinec: edukativní představení k lidským právům a tématu holocaustu, proběhne ve škole
  • 4. prosince: organizace Mikuláše pro I. stupeň
  • 19. březen: 8. reprezentační ples
  • červen: jednodenní výlet

Vše záleží na aktuální epidemiologické situaci v ČR.


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A