2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková DiS.AKTUÁLNĚ:

Od 17. 5. prezenční výuka pro všechny žáky školy

Vstup do školy hlavním vchodem

Testování od Pronatalu (zdravotníci): sraz v 7:40 před pře školou, pak odchod rovnou do atria školy na testování. Po testování se přesunete do učebny matematiky na výuku. Nezapomeňte vzít s sebou podepsané souhlasy!

Samotestování: proběhne 1. vyučovací hodinu v učebně matematiky

Od 17. 5. probíhá výuka v učebnách dle rozvrhu – žáci se přesouvají do konkrétních učeben

roušku/respirátor s sebou (a trochu dobré nálady 😀 )


Testování na COVID společností PRONATAL

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o. provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.


Noste peníze na mikiny – 500 Kč


POZOR! Informace k přijímacímu řízení: na stránkách atlasskolstvi.cz najdete nejenom přehled všech SŠ, ale i zveřejnění vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SŠ: „Důležitou změnou na portálu www.atlasskolstvi.cz je zveřejnění 2. kola přijímacího řízení v profilech středních škol, které toto kolo vyhlašují.

Ve vyhledávacím filtru je možné zadat volbu zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení – https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?tworound=true . Dále je možné filtrovat regionálně a celkově tak získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.“ Bude v provozu od termínu zveřejnění výsledků přijímaček (od 19. 5.).


Informace k podání odvolání o nepřijetí na SŠ

Co musí odvolání obsahovat:

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

  1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
  2. Datum
  3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
  4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
  5. Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat: Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat). Možné je i donést osobně na SŠ.Předměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. A

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK – 😥 


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A