2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková, DiS.


AKTUÁLNĚ:

 • online třídní schůzky se konají ve středu 16. 9., stejně tak setkání členů HVSRP (od 17:30)
 • platbu za pracovní sešity (578 Kč) posílejte na nový účet školy, do poznámky nezapomeňte uvést příjmení a třídu žáka, potřeba uhradit co nejdříve – nejpozději do 11. 9.
 • balík papírů na kopírování prac. listů, nebo 100 Kč přineste do pátku 11. 9.

PŘIHLÁŠENÍ K TŘÍDNÍ SCHŮZCE ONLINE 16. 9.  V 17:30 ZDE

Program třídní schůzky:

 • Seznámení se školním řádem – omlouvání absencí, kázeňský řád, přezouvání, omezení používání mobilů a dalších digitálních technologií s tím souvisejících (pouze se souhlasem pedagoga) – plné znění najdete na webu školy, výňatek pak v žákovských záznamnících
 • Plán třídního učitele – vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s Covidem 19 zatím žádné mimoškolní aktivity neplánujeme, vzdělávací akce a preventivní programy realizované vždy ve škole najdete v Plánu akcí v Bakalářích a na webu třídy
 • V odkazu níže najdete realizaci výstupů učiva za 8. ročník – některá témata z 8. ročníku se přesunula do 9. ročníků díky distančnímu vzdělávání v minulém školním roce, I. čtvrtletí opakujeme
 • Rodičovská a žákovská hesla do programu Bakaláři – v platnosti zůstávají loňská hesla
 • Uvolňování žáků z předmětů – na základě žádosti rodičů a potvrzení lékaře
 • Aktualizace údajů do školní matriky – prosím o včasné hlášení změny v osobních údajích
 • Zvolení rodičů do výboru SRP – stejný zástupce jako v minulých letech (moc děkuji mamince, která chce být ve výboru 🙂 ), budete-li mít zájem někdo další, uvítáme to, bude hodně práce s organizací plesu
 • Materiální zabezpečení pro školní rok 2020 -2021 – vybírání papírů na kopírování (nebo částka 100 Kč)
 • Seznámení s novým režimem kontaktu s rodiči – přístup rodičů do školy pouze na předem domluvené schůzky (přes školní email) – konzultace k výběru střední školy a formality k přihláškách domluvíme rovněž individuálně, sledujte informace na webu školy: školní poradenské pracoviště/kariérové poradenství
 • Platba za pracovní sešity (578 Kč) – posílejte již na nový účet školy, do poznámky jméno a třída dítěte, co nejdříve!
 • Všem moc děkuji za včasné vyplnění a odevzdání dokumentace (matriky…) 😀

Předměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. třída

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK

 • 26. + 27. října: profilové testy k volbě SŠ v PPP Praha 1, 2 a 4 ve Francouzské 56, dobrovolné, zdarma
 • 19. listopad + 1. prosinec: edukativní představení k lidským právům a tématu holocaustu, proběhne ve škole
 • 4. prosince: organizace Mikuláše pro I. stupeň
 • 19. březen: 8. reprezentační ples
 • červen: jednodenní výlet

Vše záleží na aktuální epidemiologické situaci v ČR.


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A