2020/2021

Image result for smajlík

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Dubová

Kontakt: dubova@zsnalise.cz, konzultace dle domluvy

Kmenová třída: Učebna výchov (UV)

Asistent pedagoga: Jana Pavlíková DiS.AKTUÁLNĚ:

PÁTEK 25. 6. 2021: MOKRÁ VARIANTA – ZŮSTÁVÁME VE ŠKOLE, PROMÍTÁNÍ, POPCORN, MOŽNÝ ODCHOD DO CUKRÁNY NA BRUMLOVCE

KONEC VYUČOVÁNÍ VE CCA 12:30 HOD

SUCHÁ VARIANTA: SRAZ V 8 HOD VE ŠKOLE A ODCHOD DO PARKU NA PANKRÁCI, FREESBEE, HRY S MÍČEM…

VYUČOVÁNÍ KONČÍ NÁVRATEM Z AKCE NA KAČEROV CCA V 12:30 HOD

ROUŠKU/RESPIRÁTOR S SEBOU


Odhlašování obědů: do 18. 6., pak již nelze! V případě nemoci žáka lze oběd odebrat do odnosné nádoby. Čipy na obědy vracejte paní hospodářce Petřinové (9:40 – 9:55, 10:40 – 11:00, dostanete zpět 150 Kč). Podrobné informace k provozu jídelny v červnu najdete na webu školy v Aktualitách.Předměty:

Realizace výstupů učiva z 8 .ročníku: Tabulka realizace temat 8 rocnik docx

Český jazyk 9 ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. A

Chemie 9. A

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník  

Informatika 9. třída

Výtvarná výchova

Svět práce


PLÁN AKCÍ 9. ROČNÍK – 😥 


Archiv

Fotogalerie archiv – 4.A, 5.A