Aktuálně probírané učivo

  Bezpečnost při experimentální činnosti

a

vlastnosti látekPracovní listy ke stažení:

PL 1 Bezpečnost při experimentální činnosti

PL 2 Vlastnosti látek

 

 Termíny testů, odevzdávání portfolií: 

8. A 

8. VProbrané pracovní listy:

 

 Obsah a hodnocení žákovského portfolia:

Žákovské portfolio 8. ročník