Týdny  8. – 12. 3. 2021

Dokončujeme projekt Jaderná energie. Pomoc při vyplňování pracovních listů hledejte na videích zveřejněných na této stránce. Dále se můžete podívat na stránky ČEZu. Ve čtvrtek 11.3. oslavíme Vaše vědomosti formou testu ve FORMs. Panelovou diskuzi dokončíme počátkem týdne. 

Přeji hezkou práci. 

Mgr. V. Hlinka


 


ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY 9. třída

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:

Magnetické pole PLelmag
Elektromagnet

Elektromagnetická indukce PLelmagi

Elektrické motory


 

Transformátor PLtransformator 


 

Vedení proudu v kapalinách a plynech PLelkapplyn 


 

Polovodiče: PLpolovodice 


 

Zvuk PLZvuk


 

 


 


 

Optika PLOptika

Elektromagnetické vlny PLelmagvlny

https://youtu.be/gaFKAQVA8Ak 

Jaderná energie PL_jaderna energie 


 


 

Vesmír

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

Pracovní listy
Laboratorní práce
Samostatná práce – zajímavosti, referáty
Sebehodnocení
Testy

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

Pracovní listy 50 b.

– správnost vyplnění 30 b.

– úplnost 15 b.

– celková úprava 5 b.

Laboratorní práce 20 b.

– sestavení protokolu 5 b.

– vyplnění protokolu 10 b.

– závěry 5 b.

Samostatná práce 20 b.

Sebehodnocení 10 b.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů …………………………………………………………..1

84 – 70 ………………………………………………………………………2

69 – 50 ……………………………………………………………………….3

49 – 20 ……………………………………………………………………….4

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.[/fusion_text]