Aktuální projekt:

 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Tento projekt má opět 3 části. Časově nejnáročnější bude pracovní list  č. 1, ve kterém se budete zabývat tělními tekutinami. I když některé informace budou pro vás již známé z prvního pololetí (projekt – oběhová soustava obratlovců). Pracujte s vlastní učebnicí a učebnicí Přírodopis III pro 8. ročník (Dobroruka). Jestliže máte vyhledat informace na internetu, využijte vyhledávač www.google.cz.

Pracovní list č. 2 – oběhová soustava je z velké části opakováním z již zmíněného projektu z 1. pololetí.

Na praktické úkoly, měření tepu, tlaku v klidu a po námaze, je zaměřen pracovní list č. 3.

Téma samostatné práce bude zpracována v počítačové podobě, samozřejmě bude uveden zdroj čerpání informací. Samostatnou práci zhotovíte do termínu společné prezentace. Každý bod tématu zpracujte stručně, několika větami. Vysvětlíte zadané termíny – nedomykavost chlopní, kornatění tepen – čím je způsobeno, infarkt, mozková mrtvice, arytmie

Harmonogram projektu 9. A:

Zadání:  20. 9.

Práce na projektu: 20.9., 26. 9. (změna za pondělní hodinu 24. 9.), 1. 10. , 4. 10. , 8. 10

Prezentace projektu: 11. 10., 15. 10,  29. 10.

Test a odevzdávání portfólií:

Opakovací testy:   26. 9. opěrná soustava

                                    4. 10. pohybová soustava

                                    11. 10. trávicí soustava

                               ?  18. 10.  dýchací soustava

 

Harmonogram projektu 9. V:

Zadání

Práce na projektu

Prezentace projektu

Test a odevzdávání portfólií:

Opakovací testy:   26. 9. opěrná soustava

                                    3. 10. pohybová soustava

                                    12. 10. trávicí soustava

                                    17. 10.  dýchací soustava

Pracovní listy ke stažení:

Zadávací protokol

PL 1 Tělní tekutiny

PL 2 Oběhová soustava

PL 3 Praktická měření


Žákovské portfólio z přírodopisu 9. třída