Probírané učivo:

VO 7. 1. – 15. 1. 2021: přecházíme na další téma a tím je Stát a hospodářství – TRH. V osmém ročníku jsme v rámci finanční gramotnosti propluli světem peněz, plateb, druhů rozpočtů… Nyní se podíváme na samotné fungování tržního hospodářství, které bylo po roce 1989 díky Sametové revoluci v ČR obnoveno. Ve čtvrtek 7. 1. si při online hodině řekneme více.

Vaším úkolem bude vytisknout si, nebo přepsat zápis k tématu a vypracovat malý úkol v jeho závěru. Termín odevzdání: do 15. 1. 2021.

TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB


VO  16. 11. – 27. 11. zadání a realizace projektu k tématu autokratických režimů – viz níže, vysvětleno na online hodině 12. a 13. 11.

KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ


VO 2. 11. – 13. 11.: přecházíme z opakování na témata 9. ročníku :-D: Od šestého ročníku jsme se v různých oblastech života člověka věnovali demokratickému způsobu vedení společnosti (lidská práva, vedení státu, principy demokracie – hlavně lidská práva, Ústava, aplikace v životě školy i mimo ni, EU…). nyní se podrobněji zaměříme na  autokratické režimy, konkrétně MONARCHIE – historie + současnost. V řízení států to není nic neobvyklého – v současnosti je ve světe okolo 45 monarchií různého typu. Jenom v Evropě jich máme několik – zopakujte si, který stát v Evropě je monarchií.

Do 12. 11. (9. A) a 13. 11. (9. V) si vytiskněte nebo přepište zápis k tématu (viz odkaz) a splňte si malý úkol v závěru zápisu. Neposílejte, zkontrolujeme si v online hodině, která proběhne 12. 11. – 9. A a 13. 11. – 9. V. Zároveň vám zadám projekt, který budete tvořit ve dvojicích (přemýšlejte zatím, s kým se spojíte) a který bude hodnocen známkou 😉 .

MONARCHIE I.

Ti z vás, co jste ještě neposlali vypracované úkoly z minulých hodin: POSLEDNÍ ŠANCE: nejpozději do pátku 6. 11. pošlete!

Mějte se pohodově a těším se na online setkání. ID

 


Opakujeme učivo 8. ročníku:

Hodina VO 22. 10. a 23. 10. (9. A a 9. V): kontrola PL a cvičného testu (obojí hodnoceno známkou). Nezapomeňte včas poslat!

O podzimních prázdninách naberte sil a hlavně buďte zdraví! 😀


Trestní odpovědnost: rozdíly mezi přestupkem a trestným činem, kriminalita mladistvých, probační pracovník, orgány právní ochrany. Soudy v ČR – zápis + pracovní list (PL) viz níže. Termín odevzdání testu k procvičení Přestupek x Trestný čin + PL soudy: do 19. 10. 2020 (osobně nebo mailem)

Test k procvičení: testík přestupek x trestný čin

PRÁVNÍ MINIMUM -SOUDY I.

PL soudy


Ústava ČR – charakteristika: rozdělení moci ve státě, pravomoci prezidenta, státní symboly, význam demokracie (máme parlamentní demokracii)

Úkol: napiš, jaká je tvoje představa ideálního prezidenta/prezidentky ČR. Můžeš čerpat z historie, nebo máš vzor ve známé osobnosti z oblasti kultury, sportu, politiky, atd. Je to tvůj názor, učíš se pracovat s kritikou pozitivní a negativní. Přemýšlej, jak ji vhodně prezentovat. Vždy svá tvrzení zdůvodni. Rozsah: A4. Termín odevzdání: nejpozději do 8. 10. Odevzdej v hodině, nebo pošli mailem (dubova@zsnalise.cz)