Distanční výuka pro 9. ročník 14.10. – 23.10.2020

Dobrý den, do podzimních prázdnin si zopakujeme kapitolu vodstvo a nově se budeme věnovat krajinám a půdám v ČR.

Vodstvo – zápis

 • Hlavní evropské rozvodí
 • Úmoří Černého, Baltského a Severního moře
 • Povodí Labe, Moravy, Odry
 • Nejdelší řeka na našem území: Vltava
 • Průtok – m krychlový/s
 • Rybníky – Třeboňsko
 • Jezera – Šumava – Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, Laka – ledovcového původu
 • Přehradní nádrže – regulace toku(povodně), výroba energie, rekreace, zdroj pitné vody, průmysl
 • Lipno, Orlík, Slapy, Nechranice, Rozkoš…

Opakování – práce s učebnicí, atlasem:

 1. Najdi šumavská jezera
 2. Najdi největší české rybníky.
 3. Vysvětli termíny: povodí, rozvodí, ústí, pramen, průtok
 4. Na jaké řece leží největší český rybník?
 5. Kdy mají řeky v ČR největší x nejmenší průtok a proč?– učebnice str. 14 + graf str. 15
 6. Najdi velké přehradní nádrže v ČR(alespoň 6)
 7. Jak vznikají jezera?

Pracovní sešit strana 7 cvičení 1, strana 8 cvičení 2 a 3

 

NOVÉ TÉMA:

Půdy a krajiny v ČR

Otázky – písemně vypracuj do sešitu

 • Co to je půda a z čeho se skládá?
 • Jak můžeme půdu členit – rozdělovat?(atlas)
 • Kde jsou nejúrodnější oblasti v ČR?(atlas )
 • Co a kde se u nás pěstuje?(atlas)

 

 

Půdy – zápis do sešitu

 

 • Rozlišujeme půdní typy a půdní druhy
 • Nejrozšířenější půdy – kambizemě(hnědé půdy)
 • Nejúrodnější typ půd(nejvíce humusu) – černozemě – Polabská nížina, jižní Morava.
 • Podzoly – půdy ve vyšších nadmořských výškách – neúrodné
 • „červenozemě“ – Žatecko, železitá hnědá půda, pěstování chmele

 

Vegetační stupně v ČR – odpověz do sešitu

 • Učebnice str. 16 – opiš si jednotlivé stupně
 • 30% území zabírají lesy
 • Najdi v atlase na str. 12
 1. Jaký druh stromu je v ČR nejvíce zastoupen?
 2. Převažují u nás jehličnaté nebo listnaté lesy?
 3. Která část ČR je nejvíce odlesněna? Proč?

 

Pracovní sešit: strana 8 cvičení 1, strana 9 cvičení 3

 

Děkuji za spolupráci.

Mějte se hezky

Zdeněk Rom